• Jannes Bijlsma

Vink: ´Het gestorte zand is schoon´

BARNEVELD Het zand dat in 2015 door aannemingsbedrijf Vink uit Barneveld is gebruikt voor nieuwbouwprojecten in Barneveld, is schoon en veilig. Dat stelt Vink vandaag, op basis van resultaten van grondonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Tauw. ,,Inwoners hoeven zich geen zorgen meer te maken.´´

Wouter van Dijk

Dat meldt Vink vandaag in een persbericht. In december kwam het bedrijf al met het bericht naar buiten dat op basis van onderzoeken van onafhankelijk advies- en ingenieursbureau Tauw gesteld kon worden dat het gebruikte zand in de wijk Eilanden-Oost schoon en veilig is. Daar voegt het bedrijf nu de wijk Veller en de grond onder het appartementencomplex aan de Van den Bogertlaan aan toe.

VOORTHUIZEN Over het zand onder een nieuwbouwproject aan de Apeldoornsestraat/Sportparkstraat in Voorthuizen wordt niet gesproken. Dit omdat hier geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Woordvoerder Jaap Kevelam van Vink: ,,Die locatie is in eigendom van Woningstichting Barneveld. De woningstichting wilde geen toestemming verlenen voor het nemen van grondmonsters.´´

52 MENGMONSTERS In de wijken Eilanden-Oost, Veller en het project aan de Van den Bogertlaan is in totaal ongeveer tachtig procent van de genoemde partij zand uit 2015 - in totaal ruim 9400 ton - toegepast. Er zijn in totaal 63 monsterpunten en 52 mengmonsters geanalyseerd door Tauw. Overschrijdingen van de stoffen styreen en dichloormethaan zijn niet aangetroffen, aldus Vink. Volgens de testresultaten wordt het zand gekwalificeerd als zogeheten achtergrondwaardegrond, en is daarmee altijd toepasbaar. ,,In één mengmonster is een geringe overschrijding van de achtergrondwaarde voor bepaalde parameters aangetoond en bij drie monsterpunten die qua grondsamenstelling (hoge klei-/humusgehalte) niet representatief voor het toegepaste zand worden geacht.´´

REPRESENTATIEF Het door Vink geleverde en toegepaste zand voldoet volgens het Besluit Bodemkwaliteit aan de eisen voor altijd toepasbare grond, concludeert Tauw. Ook de uitgevoerde onderzoeken in Leusden en Apeldoorn komen tot een vergelijkbare conclusie. ,,Gezien de omvang van de toepassing in deze nieuwbouwwijken, de grote hoeveelheid monsterpunten en analyses van het onderzoek kunnen de resultaten van Tauw als representatief worden geacht voor de kwaliteit van al het toegepaste zand. Daarnaast is de spreiding in de resultaten zeer klein en komen de resultaten van Tauw met de eerder uitgevoerde partijkeuring goed overeen.´´ Zodra de rapportage van het onderzoek van Tauw beschikbaar is, zal deze worden gepubliceerd op de website van Vink, meldt het bedrijf verder.

ZEMBLA Begin november ontstond er ophef over deze partij zand, geleverd door Vink. Onderzoeksprogramma Zembla meldde dat dit zand niet gebruikt had mogen worden. Bij een keuring werd onder meer een verhoogde waarde van de aromatische stof styreen gevonden. Toch werd de grond gebruikt voor nieuwbouwprojecten. De berichtgeving zorgde voor onrust onder bewoners. 

NOG EEN ONDERZOEK Naast de onderzoeken van Tauw in opdracht van Vink, laat ook de gemeente Barneveld het zand onderzoeken. Royal HaskoningDHV voert deze maand bodemonderzoeken uit. Resultaten hiervan worden naar verwachting begin februari naar buiten gebracht.

KRITIEK De ´zandcrisis´ leidde de afgelopen maanden tot veel kritiek op het bedrijf, maar ook op het handelen van het Barneveldse college van burgemeester en wethouders. Het college zou niet snel en daadkrachtig genoeg hebben opgetreden, en het zou te lang duren voordat bodemonderzoeken zekerheid geven. De fractie van Lokaal Belang diende vorige maand een motie van afkeuring in tegen het college, maar die motie werd door de andere zes fracties niet ondersteund. Burgemeester Asje van Dijk riep afgelopen vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op tot ,,eensgezindheid´´ in deze crisis.

Label:

Zandcrisis