• Wouter van Dijk

Vink: 'Geen milieuschade door opslag kunstgras'

BARNEVELD Bij de opslag en recycling van kunstgras bij het Barneveldse aannemingsbedrijf Vink op bedrijventerrein Harselaar worden volgens het bedrijf geen milieuregels overtreden. Ook brengt de tijdelijke opslag van versleten kunstgrasvelden geen schade toe aan het milieu.

Wouter van Dijk

Dat stelt het bedrijf, dat naar eigen zeggen voortdurend op en om het opslagterrein checkt of er bij de opslag van de kunstgrasrollen schadelijke stoffen in de bodem terecht komen. ,,Dat is niet het geval'', meldt Vink in een persbericht. Dit naar aanleiding van de tv-uitzending van Zembla, waarin werd aangegeven dat recyclingbedrijven van kunstgras structureel de regels zouden overtreden. Ze zouden kunstgras helemaal niet recyclen, maar daar wel een vergoeding voor opstrijken.

Bij Vink wordt volgens het bedrijf wel degelijk gerecycled. ,,Alle kunstgrasvelden die het bedrijf inneemt ondergaan een intensief recyclingsproces. Daarbij wordt het zand en rubbergranulaat uit de mat gehaald, gescheiden en gereinigd. Daarna wordt de kunstgrasvezel gescheiden van de ondermat en geschikt gemaakt voor hergebruik. Ongeveer 95 procent van een kunstgrasveld krijgt hierdoor een tweede leven, bijvoorbeeld als omhulsel voor drainagebuizen.''

Vorige week reageerde Vink in een brief aan de lokale en provinciale politiek al op de tv-uitzending van woensdag 12 september, die volgens Vink ,,tendentieus en onvolledig was'', zo schreef het bedrijf. ,,We betreuren het dat in de uitzending van Zembla een beeld is ontstaan dat wij het niet zo nauw nemen met het milieu, door ons verhaal achter dat van andere bedrijven te monteren'', aldus Wim van de Beek, manager afvalverwerking bij Vink. In de brief ging het bedrijf ook in op de ontstane situatie rondom het uitblijven van een vergunning voor een opslaglocatie aan de Wencopperweg en de gedoogconstructie van de provincie. Deze krant berichtte hier eerder al over.

De kunstgrasberg is volgens Vink een landelijk maatschappelijk probleem. ,,Elk jaar worden ruim 450 kunstgrasvelden vervangen. Die moeten verplicht gerecycled worden, maar lange tijd was daarvoor niet voldoende verwerkingscapaciteit. Bovendien worden alle velden tegelijkertijd vervangen, waardoor opslag onontkoombaar is.''

Woensdag vindt in Arnhem een spoeddebat plaats naar aanleiding van de uitzending van Zembla.