• Jannes Bijlsma

Vink-zand in Leusden niet vervuild met styreen

BARNEVELD/LEUSDEN Het Vink-zand dat is gebruikt onder bergingen van het Leusdense nieuwbouwproject Madelagehof is niet verontreinigd. Dat blijkt uit bodemonderzoek van de firma De Klinker uit Zutphen, in opdracht van de gemeente Leusden. Onder een van de bergingen is wel kwik, lood en PAK aangetroffen, maar niet in schadelijke concentraties.

Het zand is afkomstig van de bijna 10.000 ton grote partij die op een verkeerde manier was gekeurd bij Vink, waardoor het niet toegepast had mogen worden in woonwijken. Het was gebruikt voor de fundering van de Madelagehof. De stoffen waarop werd gezocht - HCH, styreen en dichloormethaan - werden niet aangetroffen. Het toegepaste zand is daarmee geschikt voor de woon- en tuinbestemming waarvoor het is gebruik, aldus de onderzoekers.

Zij geven tevens aan dat de aanwezigheid van de stoffen kwik, lood en PAK 'geen relatie heeft met het toegepaste zand van Vink'. ,,Waardoor de verontreiniging wel is veroorzaakt, is onbekend."

Label:

Zandcrisis