• Daan de Vries: ,,De potentie voor het CDA wordt groter. -

    Pauw Media

Voor ras-CDA'er Daan de Vries is 'verbinding' het toverwoord

De jongste fractie-voorzitter (27) in de Barneveldse politiek gelooft in fatsoen, verbinding en 'verantwoordelijkheid bij de samenleving'. Je zou kunnen zeggen dat Daan de Vries in alle opzichten een echte CDA'er is. En daar schaamt hij zich bepaald niet voor.

Jannes Bijlsma

Vanachter de keukentafel in het huis van de Barneveldse CDA-leider is het enorme geelverlichte Jumbo-logo in de wijk Eilanden-Oost goed zichtbaar. De Vries is samen met zijn vrouw Linsey één van de bewoners wiens nieuwbouwhuis (bouwjaar 2016) op twijfelachtige grond staat. ,,Het is logisch dat inwoners zich zorgen maken over hun bouwgrond. Goed dat er dan ook zorgvuldig onderzoek gedaan wordt naar wat hier precies aan de hand is. Ook de politiek en de media houden zich hier druk mee bezig. We moeten echter niet vergeten voor wie we het doen: de inwoners die graag duidelijkheid willen. En dat wil ik persoonlijk natuurlijk ook."

Daan de Vries (1991) komt voort uit een echte onderwijsfamilie. Zijn vader Gert uit Barneveld, moeder Janny uit Terschuur en ook zus Anke en broer Teun geven allemaal les. Na zijn middelbare schooltijd op het Johannes Fontanus College trok ook voor zoon Daan het onderwijzerschap. ,,Op de Christelijke Hogeschool Ede koos ik tijdens een inloopavond uiteindelijk voor een ander deurtje: bedrijfskunde." Daar ontstond ook zijn interesse voor politiek: hij ging stage lopen bij CDA-Kamerlid Ger Koopmans. ,,Dat was een mooie en spannende tijd: de periode dat het CDA regeerde met de PVV." Na de studie bedrijfskunde rondde hij in 2015 de universitaire master Bestuurskunde af. Inmiddels is De Vries actief als adviseur informatiemanagement bij verschillende gemeenten en (semi-)publieke organisaties.

SSSIn 2014 stelde De Vries zich kandidaat voor het CDA, nadat hij daarvoor actief was geweest bij de jongerenafdeling van de christen-democraten. Anders dan bij de meeste andere partijen in Barneveld werd niet alleen de aandacht gevestigd op de lijsttrekker, maar ook op de overige kandidaten. Bij De Vries hielp onder andere zijn sportieve achtergrond hierbij: al sinds zijn jeugd volleybalt hij bij SSS. Deze aanpak had succes: hij kwam met 393 voorkeursstemmen de raad in.

Ook in maart van dit jaar wist De Vries - vijfde op de lijst - de nodige voorkeursstemmen te vergaren: 563. Korte tijd later verkoos zijn partij hem zelfs tot fractieleider nadat lijsttrekker Arjen Westerneng een stap terug deed vanwege een nieuwe baan. Met zijn aanstelling sloot de partij voorlopig een turbulente periode af, waarin de partij drie fractieleiders had en er tevens een wethouder sneuvelde. Over wat er zich daar enkele jaren geleden achter de schermen allemaal heeft afgespeeld, houdt hij zich op de vlakte. ,,Ik heb niet veel zin om daar nu nog op terug te blikken."

PROFILEREN Volgens hem is het een bewuste keuze van zijn partij om de campagne op deze manier aan te pakken. ,,We laten zo zien dat onze herkenbare kandidaten zich persoonlijk voor de mensen willen inzetten. We koppelen daar thema's aan. Tamara doet veel met jeugd en gezin, Maarten is onze veiligheidsspecialist, Arjan richt zich op duurzaamheid, Roel is onze man voor zorg en financiën. Allemaal onderwerpen waar ze zichzelf echt mee kunnen profileren. Ik richt mij op sport en veel sportverenigingen nemen contact met mij op, want 'jij bent altijd met sport bezig'. Je zorgt op die manier wel voor herkenbaarheid, maar allemaal wel vanuit dezelfde CDA-bron."

Vanuit die bron speelt het CDA een verbindende rol in de Barneveldse politiek, aldus De Vries. ,,Dat is heel belangrijk. Ik geloof wel heilig in verbinding. Dat is veel mooier dan het kiezen voor het eigen gelijk. De Barnevelders kiezen eens per vier jaar 31 mensen die het met elkaar moeten oplossen. Ik zeg dan: dit is mijn programma, maar stel ook de vervolgvraag: wat vind jij?" De Vries noemt de discussie over de toekomst van het Schaffelaartheater, vorig jaar, als voorbeeld. ,,Pro'98 wilde destijds het theater koste wat kost openhouden. Andere coalitiegenoten geloofden daar minder in, maar wij zagen ook dat een groot deel van de samenleving daar anders over denkt. Wij gooiden in deze discussie de deur niet dicht, maar dachten: wat is nu het beste voor de samenleving? Het kostte veel energie, maar ik ben heel blij dat het uiteindelijk is gelukt om het theater voor Barneveld te behouden."

WEG OMHOOG 'Verbinding' is voor het CDA ook het toverwoord waarmee de partij denkt het electorale tij te kunnen keren. De christendemocraten verloren drie verkiezingen op rij een zetel en hun aanhang slonk flink. De Vries denkt dat zijn partij de weg omhoog inmiddels heeft ingeslagen. ,,We zijn de laatste keer stabiel gebleven in zetelaantal. En de potentie voor ons als partij wordt groter. Je hebt aan de ene kant het christelijke blok SGP en ChristenUnie, getuigenispartijen die uitgaan van de normen van de Bijbel en vooral christenen vertegenwoordigen. Aan de andere kant heb je de niet-christelijke partijen Pro'98, Lokaal Belang, Burger Initiatief en de VVD. Wij zijn een christelijke partij die waarden haalt uit de Bijbel, die van toepassing zijn voor de hele samenleving. Iedereen die zich in die waarden herkent, kan op ons stemmen. En daardoor kunnen wij goed de verbinding leggen met mensen die wel en niet geloven."

De Vries erkent dat woorden als 'verbinding' en 'het midden' - waar het CDA zich mee afficheert, de vraag oproept waar de partij dan precies voor staat. Om die te beantwoorden, vertelt hij hartstochtelijk over de meerwaarde die de christendemocratie in zijn ogen biedt voor de samenleving. ,,Die gaat uit van het mensbeeld dat we geschapen zijn als evenbeeld van God. Je bent dus van grote waarde, maar bent ook een verantwoordelijk wezen: naar God toe en naar de mensen om je heen toe. Een essentieel verschil met andere partijen, vind ik dat wij mensen willen aanmoedigen om hun verantwoordelijkheid te nemen; een christen-democratisch 'appèl'. De gelijkenis van de talenten vind ik in dat opzicht heel mooi."

TIEN TALENTEN Hierin vergelijkt Jezus zijn wederkomst met een man die terugkomt van een reis naar het buitenland. Vooraf had hij zijn drie dienaars gevraagd zijn geld te beheren tot hij terug is. De dienaar die vijf talenten had gekregen, investeerde die en gaf zijn meester bij terugkomst tien talenten terug. De dienaar met twee talenten gaf er vier terug. En de derde dienaar was bang dat hij het ene talent dat hij kreeg kwijt zou raken en dat hij hiervoor gestraft zou worden. Hij begroef het daarom en gaf het bij terugkomst terug, een daad die hem juist op een bestraffing van zijn meester kwam te staan.

,,Dit laat zien dat mensen die talenten van God krijgen op basis van wat ze kunnen dragen", legt De Vries uit. ,,Het is de verantwoordelijkheid voor ons als mensen om die talenten in te zetten. Als de overheid ook op die manier naar de mens kijkt, dan doe je er alles aan om die mens in staat te stellen zijn talenten in te zetten en op die manier een relationeel wezen te zijn. Dit is van wezenlijk belang bij het bepalen van beleid, bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorg en hoe we onze kinderen laten opgroeien: onderwerpen die je als overheid moet aangrijpen om mensen in hun kracht te zetten."

STANDPUNTJE De Vries vindt het jammer dat het verhaal áchter een bepaald standpunt of politieke koers meestal achterwege blijft in debatten of bij de media. ,,Tegenwoordig moet je een helder verhaal hebben: je bent ergens voor of tegen. Hierdoor zijn kiezers consumenten geworden. Ze denken dan: dat standpuntje bevalt mij wel, dat ook, maar dat niet. Dan ga ik nu voor díe partij en over vier jaar zie ik het wel weer. Het is de opdracht voor traditionele partijen zoals het CDA om vanuit onze bron mensen aan ons te binden."

De voor De Vries belangrijke waarde 'verbinding' die uit deze bron voortkomt, probeert hij ook te zoeken met Lokaal Belang, de nieuwste partij van de gemeenteraad in Barneveld die dit jaar met vier zetels in de raad kwam. Eerder dit jaar kwam hij stevig in aanvaring met fractievoorzitter Mijntje Pluimers, die 'zijn' CDA-wethouder Didi Dorrestijn beschuldigde van ambtsgeheim-schending. De Vries geeft toe het een worsteling te vinden hoe met Lokaal Belang om te gaan. ,,Het is goed om oppositiepartijen te hebben, maar de oppositie moet de coalitiepartijen gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen. Inhoudelijk vind ik hun inbreng prima. Maar het doel moet wel altijd zijn om het beleid bij te sturen. Zij doen dat wat anders. Maar", en dan komt de fatsoenlijke CDA'er in De Vries naar boven, ,,het is wel heel knap dat die partij het voor elkaar kreeg om in zo'n korte tijd zoveel mensen op ze te laten stemmen."

SPORTHAL Inmiddels vormt het CDA een coalitie met SGP, ChristenUnie en Pro'98. Een samenwerking waarbinnen de christen-democraten zich prima kunnen profileren, denkt De Vries. ,,Onze wethouder heeft sterke portefeuilles, zoals sport, duurzaamheid en economie", zegt hij. Tevens werpt zijn partij zich meer en meer op als voorvechter van burgerparticipatie. ,,Een mooi voorbeeld vond ik de sporthallen in Terschuur, Zwartebroek en Kootwijkerbroek. De gemeente wilde bijdragen in een sportzaal, maar op ons initiatief werd er tegelijk bij gezegd: als jullie nu een volwaardige sporthal willen, zet je daar dan zelf voor in en dan gaan we dat met elkaar regelen. Dan komt er ineens heel veel los in zo'n dorp. En daar kun je als gemeente dan weer gebruik van maken. Dat is mooi." Hetzelfde geldt wat hem betreft voor het thema duurzaamheid. ,,Er worden veel beleidsnotities gemaakt, het gasloos bouwen wordt ingevoerd. Het CDA is dan de partij die zegt: hoe gaan we dat dan regelen met elkaar? En als er initiatieven komen, zoals in De Glind, dan zeggen wij: ga direct met deze mensen in gesprek. Zij weten vaak het beste wat er nodig is in hun buurt. Dat is onze rol."

Tegelijk is burgerparticipatie een onderwerp waar voor Barneveld nog winst te halen is, vindt De Vries. Het was zijn partij die het begrip 'Right to Challenge' introduceerde in Barneveld: het recht van burgers om de gemeente uit te dagen een bepaalde taak beter uit te kunnen voeren dan de gemeente doet. ,,De gemeente gebruikt Right to Challenge nu vooral voor haar eigen doelen, waar ze vervolgens burgers bij wil betrekken. Maar dat is de verkeerde volgorde. Bij het Right to Challenge wil je juist ideeën uit de samenleving halen. Je moet het niet te veel willen inkaderen of er regels bij stellen, maar het loslaten en soms accepteren dat dingen fout gaan. Het begrip Right to Challenge hoort erbij, maar staat niet centraal."

De Vries wil zich ervoor inzetten dat bewoners over vier jaar, als er nieuwe verkiezingen zijn, meer grip hebben op hun eigen leefomgeving. ,,We worden daartoe gedwongen door de samenleving zelf. Kijk naar de ontwikkeling van het mobieltje: vroeger was het uitzonderlijk als je zo'n ding had. Nu heeft iedereen er een en is heel veel informatie veel sneller en beter beschikbaar. Het wordt daarmee makkelijk voor mensen zelf om initiatieven te nemen. Daarvoor is nu nodig dat de gemeente de juiste dingen doet om hen daarin te faciliteren. En dat is in Barneveld nu een beetje vallen en opstaan. Gelukkig worden er nu wel goede stappen gezet, maar het kan nog iets beter."