• Jan van Uffelen

'Vrienden' halen ruim 100.000 euro op voor Schaffelaartheater (update)

BARNEVELD Ruim een ton aan toezeggingen en ruim 50.000 euro aan garantstellingen. Dat is de oogst van slechts vijf weken fondsenwerving door de Vrienden van het Schaffelaartheater.

Jannes Bijlsma

,,Heel bijzonder wat er nu in de samenleving loskomt, als het om het theater gaat", aldus Monique Rosbergen. Zij is voorzitter van de Vrienden, afgelopen woensdag officieel opgericht als stichting. ,,Er hing in de politiek de afgelopen tijd een negatieve teneur rond het Schaffelaartheater. Maar je merkt dat er een groot verschil zit tussen hoe men in de gemeenteraad naar het theater kijkt en hoe dat in de samenleving leeft. Wij krijgen zeer enthousiaste reacties. Dat zie je terug in wat we met z'n allen tot nu toe aan sponsoring hebben weten binnen te halen."

De nieuwe stichting is opgericht om de sponsorinkomsten en fondsen voor het theater te beheren. Rosbergen richtte deze op samen met Bart van Veldhuizen (voormalig voorzitter van de Harmonie), Geurt Wassink (huidig secretaris van dezelfde muziekvereniging) en Kitty Schueler (voormalig eigenaresse van Het Groene Pandje).

Doel van de activiteiten is om 125.000 euro aan structurele inkomsten voor het theater binnen te halen. Voorwaarde daarbij, is dat het geld ten goede komt aan een zelfstandig Barnevelds theater. ,,Onder geen beding mag het geld bij een commerciële partij terechtkomen, zoals Coulissen BV. Daar zijn eigenlijk alle fondsen het over eens", aldus Rosbergen, tot voor kort raadslid voor Pro'98.

ZELFSTANDIG Het theater moet volgens haar namelijk op 'Barneveldse schaal' blijven opereren. ,,Dat betekent: met de huidige groep vrijwilligers. Zelfstandig dus." De raad nam in maart het besluit de subsidie voor het theater af te bouwen van 445.000 euro naar 250.000 euro per jaar. Het huidige theaterbestuur gaf in een eerder stadium aan de exploitatie daar niet voor te kunnen uitvoeren, waarna het college Coulissen Podiumexploitatie uit Bussum uit de hoge hoed toverde als mogelijk alternatief. Afgelopen vrijdag diende het bestuur een nieuwe begroting in bij de gemeente voor de aankomende vier jaar. Die laat deze doorrekenen door accountantsbureau Deloitte op haalbaarheid. Oordeelt dat negatief, dan schuift de gemeente alsnog Coulissen naar voren.

Nadat de gemeenteraad het besluit tot subsidieverlaging nam in maart, kwamen Rosbergen, Van Veldhuizen, Wassink en Schueler in actie. Het stichtingsbestuur opereert vrijwillig. Penningmeester Bart van Veldhuizen zegt: ,,Je kunt wel op je handen blijven zitten en het laten gebeuren, maar we vonden dat we in ieder geval moesten proberen om te bekijken of het mogelijk was om extra geld te werven om tot een sluitende begroting te komen."

Daarmee is nu een heel aardig begin gemaakt, maar er is nog veel geld nodig. De Vrienden van het Schaffelaartheater gaan dan ook onverstoorbaar door met hun fondsenwervende activiteiten. Rosbergen: ,,We blijven bedrijven benaderen met de vraag om te sponsoren. Verder moeten er een website en een logo komen. Voor het overige wachten we af, hoe de gemeente de begroting van het theater gaat beoordelen."

POSITIEF ADVIES Zelf verwacht Rosbergen dat Deloitte met een positief advies richting de gemeente komt. ,,Bart en ik heb de plannen van het bestuur ingezien en we hebben daar groot vertrouwen in. Het plan is heel stevig financieel onderbouwd."

Mocht aan het eind van de rit blijken dat de exploitatie van het Schaffelaartheater toch naar een commercieel bedrijf overgaat, dan krijgt iedere sponsor zijn geld naar verhouding terug.