• Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief) en Theo Bos (VVD).

    ...

VVD en BI willen extern onderzoek naar zandaffaire

BARNEVELD Oppositiepartijen VVD en Burger Initiatief willen dat een externe commissie afsluitend onderzoek doet naar de zandaffaire van Vink. Dat moet gericht zijn op 'iedereen die hierbij betrokken was', aldus VVD-fractievoorzitter Theo Bos. Samen met BI-leider Judith van den Wildenberg dient hij een initiatiefvoorstel in om zo'n commissie in het leven te roepen. Die moet in maart starten, als alle onderzoeken naar het zand zijn afgerond.

Volgens Van den Wildenberg staan er veel vragen open, die de externe commissie zou moeten beantwoorden. Het verzoek komt een dag nadat de Klankbordgroep van bewoners die de onafhankelijke Vink-zandanalyse begeleidt, het vertrouwen in de gemeente opzegde. Dat onderzoek, uitgevoerd door het bureau Royal HaskoningDHV, startte gisteren ,,Er zijn vragen over de rol van het college, over het hoe en wanneer en over de communicatie als geheel", zegt zij. ,,Deze leven ongetwijfeld ook bij de coalitiepartijen. De manier waarop we met z'n allen in deze crisis terecht zijn gekomen, willen we niet meer meemaken."

Bij Bos leefde het idee voor een extern onderzoek door buitenstaanders naar de totale gang van zaken al langer, zo zegt hij. ,,Wij hopen op grote steun, liefst unaniem, zodat we eenieder die met de toepassingen van het zand bezig is even de rust kunnen gunnen om datgene te doen was nu het belangrijkst is: onderzoek of het zand al dan niet schoon genoeg is om gebruikt te mogen worden in woonwijken."

Met zo'n allesomvattend onderzoek zou, volgens de VVD en BI, het interpellatiedebat waar de andere oppositiepartij Lokaal Belang om had gevraagd niet meer nodig zijn. Zij zullen bij de raadsvergadering van 30 januari, wanneer dit aan de orde komt, de rest van de gemeenteraad vragen dit debat van de agenda af te voeren. ,,In onze ogen is het buitelen van interpellatiedebat naar interpellatiedebat geen goede vorm van besturen. Wij willen ons juist op een constructieve wijze richten op oplossingen en duidelijkheid."

Label:

Zandcrisis