VWA waarschuwt consumenten om eieren met specifieke eicode niet te eten

BARNEVELD De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten om eieren met de code X-NL-40155XX* niet te eten, omdat deze eieren een hoge dosering van de schadelijke stof fipronil zouden bevatten. De dosering is zodanig hoog dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

De eieren zouden maar van een producent zijn. De eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen en consumenten wordt geadviseerd de eieren weg te gooien. Daarnaast zijn er ook eieren aangetroffen die minder gevaarlijk zijn, maar die vooral bij langdurige consumptie schadelijk kunnen zijn voor kinderen. De betreffende eicodes staan vermeld in een lijst op de site van de NVWA.

Aanleiding voor deze waarschuwing zijn de eerste uitslagen van eimonsters die de afgelopen week zijn genomen in de retail en bij pluimveebedrijven waar een Barnevelds pluimveeservicebedrijf het afgelopen halve jaar een behandeling tegen bloedluis heeft uitgevoerd. Het vermoeden bestond dat daarbij fipronil is gebruikt, een middel dat niet is toegestaan in de pluimveehouderij.

Fipronil is een insecticide dat vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als 'matig toxisch'. In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan nier, lever of schildklier.