• Heliflight.nl

Wat eist Ontwikkelings Maatschappij Barneveld?

Wat eist samenwerkingspartner Ontwikkelings Maatschappij Barneveld (OMB, lees: Vink c.s.) van de gemeente Barneveld in CV De Burgt II? De vorderingen op een rij.OMB vordert dat de gemeente Barneveld binnen CV De Burgt aan de slag gaat met een gezamenlijk woningbouwprogramma voor de na Eilanden-Oost te ontwikkelen wijkdelen Lanen-Oost (grond van derden, Cees Filippo), Woudse Erven (grond van derden, Mega Vastgoed) en Nederwoudse Brinken. Al deze locaties vallen binnen het plangebied van De Burgt II, zoals dat in 1998 in het samenwerkingscontract is vastgesteld. Voor het verwerven van de benodigde grond van derden, een substantieel deel van De Burgt II, moet een gezamenlijke strategie op worden gesteld, meent OMB. Verder moet de gemeente schriftelijk bevestigen dat ze zal onteigenen als 'minnelijke verwerving' van de grond van derden niet lukt. Ook wil OMB de rechter laten bevestigen dat wijkdeel Lanen-Oost uitsluitend de contractuele bestemming 'wonen' krijgt. Volgens de gemeente is het juist mogelijk daar naast een Gamma van Filippo méér detailhandel toe te staan. Woningbouw langs de Scherpenzeelseweg zou volgens de gemeente beperkt worden door agrarische hindercirkels vanuit Ede en geluidsoverlast van de weg. Detailhandel is dan een goed alternatief, meent de gemeente. OMB wijst er echter op dat de 'eenzijdige wijziging van de gemeente' de gemaakte afspraken schendt en tot extra verlies leidt, omdat die grond dan niet met huizen bebouwd kan worden. Tot slot eist OMB stopzetting van de ontwikkeling van de wijk Veller, die naast De Burgt II wordt gebouwd. Eerst moeten de bestemmingsplannen voor De Burgt II vastgesteld zijn, vindt OMB. Bij het in gebreke blijven van de gemeente eist OMB 10.000 euro per dag per veroordeling totdat er wel aan voldaan is. Daarnaast wil OMB een nader te bepalen schadevergoeding voor geleden kosten als gevolg van de ontstane situatie.Lees ook de bijbehorende artikelen:- 'Schadeclaim loopt in de miljoenen'- Vink eist bouwstop in Veller- Vier verwijten van Vink- Hoe wordt woonwijk De Burgt ontwikkeld?Overige artikelen in dit dossier:'Financiële gevolgen Burgtdeal onduidelijk' (Barneveldse Krant, 29 april 2015)Politiek reageert opgelucht op akkoord De Burgt II (Barneveldse Krant, 23 april 2015)Akkoord over ontwikkeling De Burgt II (Barneveldse Krant, 21 april 2015)