Waterpeil nog steeds te laag

BARNEVELD Het oppompen van water blijft verboden, ondanks de regenval van de afgelopen dagen. Volgens Waterschap Vallei en Veluwe is het grondwaterpeil in de regio Barneveld nog steeds te laag.

Door Wouter van Dijk

,,De neerslag van de afgelopen tijd heeft een positief effect op het grondwaterpeil, maar er is nog steeds een neerslagtekort van gemiddeld 60 tot 120 millimeter", zegt woordvoerder Eric Keizer van het waterschap. De vooruitzichten wijzen er niet op dat de situatie verslechtert. ,,Desalniettemin houden we het verbod op het oppompen van grondwater tot dinsdag 1 september van kracht, voor de zekerheid."

,,De neerslag van de afgelopen tijd heeft een positief effect op het grondwaterpeil, maar tegelijkertijd is dat peil nog steeds te laag, met een neerslagtekort van gemiddeld 60 tot 120 millimeter", zegt woordvoerder Eric Keizer van het waterschap. De vooruitzichten wijzen er niet op dat de situatie verslechtert. ,,Desalniettemin houden we het verbod op het oppompen van grondwater tot dinsdag 1 september van kracht, voor de zekerheid."

Aan het begin van de zomer leek het erop dat deze zomer één van de droogste zou worden. Keizer: ,,Het lijkt nu enigszins mee te vallen. Deze zomer blijft zoals het er nu uitziet onder de grens van de vijf procent droogste zomers vallen. We hebben daarnaast ook voldoende water vanuit de Nederrijn het Valleikanaal in kunnen laten om zo het water in het hele gebied op peil te houden."

EXTREMER WEER Het is inmiddels bekend dat men voor de toekomst rekening houdt met extremere weersomstandigheden in de zomers, zegt Keizer. ,,Daarbij gaat het niet alleen om droogte door aanhoudende hitte, maar ook om hevige stortbuien. Dat laatste viel deze zomer tot nu toe behoorlijk mee." Om de komende jaren het hoofd te bieden aan extremer weer, lopen nu projecten in samenspraak met verschillende gemeenten in deze regio, ook met Barneveld. ,,Te denken valt aan maatregelen om extra waterberging aan te leggen om water langer vast te houden", zegt Keizer. ,,Dat laatste is vooral van belang voor verstedelijkt gebied, waar water in tijden van hitte juist weer erg belangrijk is om te koelen en voor de groenvoorziening."

Ook verbeteringen in de afvoer zijn volgens hem van belang, vanwege de grotere kans op stortbuien. ,,Ook het aan de oppervlakte brengen van vroegere beken, zoals in Barneveld de Kleine Barneveldse Beek in het centrum, kan een verbetering opleveren, omdat daarmee regenwater wordt afgekoppeld van rioolwater."

AGRARISCHE SECTOR Droogte in combinatie met een verbod om water op te pompen kan problemen opleveren voor de agrarische sector. Keizer: ,,Binnen het zogeheten 'deltaplan agrarische bodemstructuur' zoeken we daarom ook naar mogelijkheden om de bodemstructuur zo te verbeteren dat de bodem het water langer vasthoudt." Half september neemt het waterschap een besluit over enkele te nemen maatregelen voor de nabije toekomst, uit te voeren in samenspraak met de gemeenten.

Voor deze relatief droge zomer geldt in ieder geval dat boeren nu blij zijn met het druilerige weer, zegt bestuurslid Jaap van Puurveen van LTO Barneveld. ,,Deze geleidelijke vorm van neerslag kun je voor de gewassen het best hebben." Te veel regen of stortbuien zijn volgens hem in deze tijd juist ook weer niet gewenst. ,,In de maanden mei, juni en juli moeten we juist veel vocht hebben om alles te laten groeien, tegen het einde van de zomer is het aan de andere kant weer van belang dat de grond weer niet té nat is, want je moet straks met de oogst wel met de machines het land op kunnen."