• 2015-09-01 18:55:52 APELDOORN - De eerste asielzoekers uit AZC Ter Apel komen aan in de Americahal, een evenementenhal en zalencentrum dat tijdelijk is omgebouwd voor de opvang van maximaal 400 vluchtelingen. In de noodopvang komen vooral mensen uit Syrie en Eritrea. ANP OLAF KRAAK

    Olaf Kraak

'We verkwanselen onze eigen cultuur'

Brieven

Er is momenteel in Barneveld een discussie aan de gang over de opvang van asielzoekers aan de Churchillstraat. De inwoners van de drie straten die er het dichtst omheen liggen mogen meepraten. Burgemeester en wethouders gaan er wellicht vanuit dat de nieuwe bewoners verder Barneveld niet in zullen komen, aangezien er voor de rest aan niemand een mening gevraagd wordt.

Dit college handelt hierin natuurlijk bizar, anderzijds hebben ze ook maar gewoon de toegewezen personen te plaatsen. Opdracht van nationale en internationale overheden, die alles uit de hand hebben laten lopen. In de eerste plaats het grote Europese monster en in het verlengde daarvan onze eigen regering.

Aangezien mijn mening nog steeds niet gevraagd wordt, zal ik hem maar uit mezelf geven.

Moeten mensen in nood geholpen worden? Ja, dat moet. Is het te begrijpen dat economische ellende er toe leidt dat je het ergens anders zoekt? Ja, dat is te begrijpen. Is het een verplichting om die mensen in ons land op te vangen? Nee, dat is het niet, want dan kunnen we negentig procent van de wereldbevolking wel onze gastvrijheid bieden.

Het volgende waarom ik er op tegen ben is het cultuurverschil tussen degenen die binnenkomen en degenen die er al zijn. De te verwachten groei van islamitisch georiënteerde binnenkomers botst nu al met het denken van de autochtone bevolking. Voorbeelden zult u zelf kunnen bedenken. Door iedereen maar binnen te laten, verkwanselen we onze eigen cultuur in een recordtempo. Iedereen ziet het, maar weinigen trachten het te beperken. We moeten vooral vriendelijk en lief zijn. Maar hoe zal uw nageslacht over uw huidige gedrag oordelen? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Zullen ze u erom prijzen dat u er niets aan gedaan hebt dat ze in een (Neder)land wonen waar het islamitisch denken zo`n grote impact heeft? Zullen ze u erom prijzen dat u de ogen gesloten hebt voor het cultuurverschil tussen het handelen van de nieuwkomers en het handelen van de westerse bevolking? Geeft u eens eerlijk antwoord en kijk daarbij ook eens naar uw kinderen.

Maar moeten we dan geen hulp bieden aan de verdrukte wereldbewoner? Ja, dat moet waar mogelijk. Maar waarom moet het hier? Wat zouden we met al die miljarden euro`s, die we nu gebruiken voor de opvang, wel niet kunnen doen aan hulp in de regio`s waar deze mensen vandaan komen? Ik wil er nog wel iets extra belastinggeld voor geven als de opvang verplaatst wordt naar de regio waar de vluchteling vandaan komt. Al vraag ik me af of het dan niet minder zal worden. Het is daar ook heel wat makkelijker in te schatten of de hulp wel noodzakelijk is. En daarbij vergooien we dan onze West-Europese samenleving niet. Vluchtelingen die er nu zijn, die zijn er en moeten we zo nodig helpen. Maar nu zo snel mogelijk de grenzen dicht.

Wellicht zult u zich afvragen of ik bang ben? En dan zeg ik: 'Ja, ik ben bang.' Nog niet direct voor nu, maar weet u waar ik bang voor ben? Voor het moment dat mijn kinderen naar me toe zullen komen en me zullen vragen waarom ik er niets aan heb gedaan om het land waarin ze wonen weg te geven aan een bevolking die totaal anders denkt en handelt dan het land waarin ik zelf ben opgegroeid. En dat ik dan met een mond vol tanden sta. Daar ben ik bang voor. Stop dus met lief zijn voor degenen die u niet kent en kwaad doen aan uw nageslacht.

[Evert Besselsen

[Barneveld

Label:

Vluchtelingen