• Robin van Lonkhuijsen

Werkloosheid Barneveld daalt met 15 procent

BARNEVELD In een jaar tijd is de werkloosheid in de gemeente Barneveld fiks gedaald. In november 2015 kregen 896 Barnevelders een werkloosheidsuitkering van de gemeente, vorige maand was dat aantal afgenomen tot 754 mensen. Dat komt neer op een daling van ruim 15 procent.

 

Dat valt op te maken uit de cijfers die door het UWV zijn verstrekt. Volgens de instantie daalt het aantal WW-uitkeringen in de regio gestaag. Ten opzichte van vorig jaar is in FoodValley de werkloosheid met 9 procent afgenomen. Met een procentuele daling van 15,8 procent scoort de gemeente Barneveld dus beduidend beter dan omliggende gemeenten. De dalende percentages van de gemeenten Ede en Veenendaal komen neer op 11,2 respectievelijk 6,5 procent.

Volgens het UWV is FoodValley één van de regio´s in Nederland waar het aantal WW-uitkeringen het sterkste afneemt. De gunstige economische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol in. ,,Doordat er minder ontslagen vallen, komen er ook veel minder nieuwe uitkeringen bij." Het UWV constateert verder dat alle leeftijdsgroepen hier profijt van trekken, ook vijftigplussers. ,,In 2015 werden er in de periode januari tot en met november nog meer dan 2.200 nieuwe uitkeringen verstrekt aan vijftigplussers, in 2016 zijn dat er bijna 1.900."

De regionale arbeidsmarktcijfers volgen op het landelijke nieuws van vorige week, waarin het Centraal Bureau voor de Statistiek al goed nieuws publiceerde. Voor het eerst sinds begin 2012 is de werkloosheid weer onder de half miljoen mensen uitgekomen. Het aantal werklozen bedroeg in november 499.000. Daarmee was 5,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. In de gemeente Barneveld ligt dat percentage nog lager. Slechts 2,7 procent van de Barneveldse beroepsbevolking doet een beroep op een uitkering.