• Wethouder Hans van Daalen

    Daniëlle Bouw

Wethouder: 'Deze grond had niet gebruikt mogen worden'

BARNEVELD De partij grond van Vink uit 2015 die volgens de eerste keuring vervuild was met het chemische oplosmiddel styreen, had niet gebruikt mogen worden in woonwijken. Desalniettemin is er ,,gelukkig'' geen risico ontstaan voor de volksgezondheid. Maar de meldingsplicht voor het gebruik van gesaneerde grond heeft wel duidelijk gefaald en moet flink beter.

Wouter van Dijk

Die conclusies trekt wethouder Hans van Daalen, naar aanleiding van de situatie rondom de vervuilde grond, waarover tv-programma Zembla nu melding maakt. In het voorjaar kreeg de gemeente al een rapport in handen waaruit bleek dat een partij grond die volgens een keuring vervuild zou zijn, toegepast was in woonwijken in Barneveld. ,,Bij die melding werd ook al direct aangegeven dat het zou gaan om een lage mate van vervuiling en dat er geen gezondheidsrisico zou zijn'', aldus Van Daalen.

Waarom heeft u dat niet toen al gecommuniceerd?

,,We wilden eerst zeker weten of het klopte dat er geen risico zou zijn en we hebben GGD Gelderland-Midden de opdracht gegeven de onderzoeksanalyses van deze grond uit 2015 opnieuw te beoordelen op dat risico. Dat is de afgelopen tijd gebeurd. Omdat er verschillen in de beoordelingen zaten, heeft dat langer geduurd en moesten we wachten op de definitieve zekerheid. Die hebben we vorige week per brief ontvangen. We hebben besloten pas te communiceren als we alles helder hadden. Dat wilden we aankomende woensdag doen, maar Zembla was ons vanochtend net even voor.''

Vink stelt dat de grond schoon is. Zit er nu wel of niet rommel in?

,,Dat weten we niet zeker en dat zullen we moeten afwachten. Wat dat betreft hebben wij ook vragen neergelegd bij de provincie Gelderland, die gaat over handhaving bij bedrijven als Vink. Maar voor de zekerheid gingen wij uit van het meest negatieve scenario, op basis dus van de resultaten van die eerste keuring. Daaruit blijkt dat de stof styreen in de grond zou zitten, maar in die mate dat er niet gesaneerd hoeft te worden.''

U meldt in een persbericht dat er wel fouten zijn gemaakt door ontwikkelaars én de gemeente zelf bij het gebruik van de grond. Hoe zit dat?

,,Dat klopt. Naar aanleiding van deze zaak hebben we geconstateerd dat in veel gevallen ontwikkelaars en wij zelf ook geen melding bij Rijkswaterstaat hebben gedaan op het moment dat er meer dan 50 kuub gesaneerde grond werd toegepast. Dat zijn we verplicht, omdat op basis van die informatie de omgevingsdienst steekproefsgewijs controles kan uitvoeren. Hoe het kan dat dit niet goed ging, gaan we nu zowel intern als extern laten onderzoeken.''

Kan dit nog een keer gebeuren?

,,We hebben direct ons beleid over meldingsplicht voor dit soort partijen grond aangescherpt en we wachten de onderzoeken af. Op basis daarvan nemen we wellicht meer maatregelen, want dit soort situaties moeten we te allen tijde zien te voorkomen. Als in dit geval was gebleken dat we zouden moeten saneren, was dat echt een probleem geweest, want door het ontbreken van de meldingen zou het niet te doen zijn om de exacte locaties van de grond te bepalen.''

Er is niet voor gekozen alsnog grond in bijvoorbeeld Eilanden-Oost te bemonsteren. Waarom niet?

,,Ten eerste omdat we al vanaf het begin wisten dat er geen gezondheidsrisico is. Ten tweede omdat het lastig te bepalen is waar je dan precies monstert. En ten derde omdat het zou gaan om styreen. Dat is een vluchtige stof. Zat het in 2015 in de grond, dan is de kans groot dat de stof inmiddels uitgedampt is.''