• Foto: Wouter van Dijk

Wethouder Van Daalen ,,verbaasd en verontwaardigd"

BARNEVELD De Barneveldse wethouder Hans van Daalen reageert ,,verbaasd en verontwaardigd" op het voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld om investeringen op regionale spoorlijnen buiten de Randstad voor de komende jaren te schrappen. ,,Vooral onbegrijpelijk omdat we juist nu met allerlei initiatieven bezig zijn."Wouter van DijkMansveld presenteerde vorige week, tijdens Prinsjesdag, het plan om het spoorbudget voor langetermijnplannen, 167 miljoen euro, volledig te besteden aan het spoornet van NS. Voor nieuwe initatieven op regionale spoorlijnen is daardoor de komende jaren geen geld.REGIOSPRINTER Het plan schiet Van Daalen in het verkeerde keelgat. ,,Juist omdat dezelfde staatssecretaris een jaar geleden, tijdens een bezoek aan Barneveld, ons als regio had opgeroepen nog eens helder het plan voor een Regiosprinter (nieuwe stoptrein tussen Amersfoort, Barneveld en Apeldoorn) uit te werken. Dat regionale onderzoek naar draagvlak loopt nu." In september vorig jaar concludeerde Mansveld op basis van vervoerscijfers van NS dat deze stoptreinverbinding met 2500 reizigers per dag onrendabel is. Ze riep Barneveld tegelijkertijd op een duidelijker beeld te geven.VALLEILIJN Ook als het gaat om toekomstige ontwikkelingen op de Valleilijn (verbinding tussen Amersfoort, Barneveld en Ede Wageningen) maakt Van Daalen zich zorgen. Voor deze lijn lopen al enige tijd studies en plannen ter verbetering. Zo is er het plan om, door technische aanpassingen, op de hele lijn een kwartiersdienst in te stellen en zijn er plannen om de Valleilijn in de toekomst door te trekken tot aan Arnhem. ,,We zien dat de Valleilijn een zeer succesvolle regionale spoorverbinding is, die vraagt om verdere ontwikkeling. Vooral in de spitsuren zijn treinen nu vaak overvol, daar moet wat aan gebeuren."Ook de verbeterplannen voor de Valleilijn zijn bij staatssecretaris Mansveld bekend, omdat leden uit de Tweede Kamer in debatten verbetering van de Valleilijn meerdere malen aan de orde hebben gesteld. FURIEUS Momenteel loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden voor deze kwartiersdienst op de Valleilijn. De kosten voor de technische aanpassingen aan het spoor daarvoor zijn eerder geraamd op zo'n 46 miljoen euro, waarvan de provincie Gelderland al 17 miljoen euro opzij heeft gezet. Eind vorige week reageerde ook de provincie Gelderland daarom ,,furieus" op het voorstel van Mansveld. ,,We hebben anderhalf jaar gepraat en concrete verbeterplannen in de provincie op tafel gelegd, uitvoerbaar en broodnodig", aldus gedeputeerde Conny Bieze. ,,En nu blijkt er geen cent naar de toekomst van het regionaal spoor te gaan."Wethouder Van Daalen: ,,We zullen ons, samen met buurgemeenten, regio FoodValley en de provincie Gelderland, beraden op een reactie richting Den Haag."