• Erik van't Land
  • Erik van't Land
  • Erik van't Land
  • Erik van't Land
  • Erik van't Land
  • Erik van't Land
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

Winderig verzet tegen komst windmolens bij Zeumeren

BARNEVELD/VOORTHUIZEN Voorthuizense actievoerders die in verzet komen tegen het plan om drie hoge windmolens te plaatsen langs de A1 bij Zeumeren, lieten donderdagavond van zich horen bij het gemeentehuis in Barneveld. Voorafgaande aan een debat in de raadszaal over het windmolenplan verzamelde een groep van zo'n tachtig Voorthuizenaren zich om met behulp van bladblazers ,,tegenwind te geven.'' Met spandoeken en een vlag wachtten ze de raadsleden op bij de ingang van het gemeentehuis. Raadsleden die naar binnen gingen, kregen nog even letterlijk 'de wind van voren'.

Wouter van Dijk

Gewapend met spandoeken en miniatuurmolentjes woonden tientallen leden van actiecomité 'Voorthuizen Windmolens Nee' en sympathisanten de vergadering in de commissie Grondgebied bij. Ook in de raadzaal waren tientallen tegenstanders van de windmolens aanwezig. Het actiecomité reageerde daarmee op het eerder naar buiten gebrachte plan van drie Barneveldse initiatiefnemers en Eneco Wind voor de realisatie van drie turbines, elk met een maximale ashoogte van 166 meter, langs de snelweg.

PUNT MAKEN De molens zouden volgens het comité schadelijk zijn voor toerisme en recreatie op Zeumeren en in Voorthuizen in het algemeen. Ze zouden zorgen voor geluidsoverlast, slagschaduw en aantasting van het uitzicht. ,,We hebben met deze actie ons punt duidelijk willen maken, dat we tegen de komst van de windmolens zijn'', zegt Bart Hartog van het actiecomité. ,,Ik hoop dat ze dat meenemen de vergadering in.'' Eerder lanceerde het comité al een manifest en een handtekeningenactie tegen het plan.

WINDVISIE Volgens de initiatiefnemers - naast Eneco Wind zjin dat Duurzame Energie Barneveld (DEB), Topwind Assets en Valley Power - leveren de molens voldoende groene energie op, goed voor jaarlijks 11.000 huishoudens. Dat laatste is in lijn met de eerder door de Barneveldse gemeenteraad vastgestelde windvisie, die uitgaat van de komst van windmolens in de gemeente, om voor de toekomst voldoende duurzame energie te kunnen opwekken.

Het gaat vooralsnog om bespreking van het initiatief, waar de gemeenteraad op procedureel vlak nu iets kan zeggen. Op een later moment worden inhoudelijke bezwaren op het plan behandeld. Een definitief besluit over de molens is nu nog niet aan de orde. Plaatselijk Belang Voorthuizen gaf deze week al aan dat belangenverenigingen in dit proces meer in de melk te brokkelen zouden moeten hebben.

Label:

Windmolens