• Wouter van Dijk

Barneveld groeide in 2019 met zo'n duizend personen

BARNEVELD De gemeente Barneveld is het afgelopen jaar met een kleine duizend inwoners gegroeid. De teller van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond op 1 december vorig jaar op 967. Nog niet eerder nam het Barneveldse bevolkingsaantal zó hard toe. Het record over een heel jaar dateert van 2017, toen er (inclusief december) 963 mensen bij kwamen.

Jannes Bijlsma

Barneveld tikt met de nieuwste cijfers bijna de 59.000 inwoners aan. De groei wordt met name veroorzaakt door de vele nieuwkomers in Barneveld: er verhuisden veel meer mensen naar Barneveld dan dat er inwoners uit Barneveld vertrokken. In totaal kwamen er 651 meer mensen de gemeente binnen dan er weggingen. Daar komt bij dat er veel meer kinderen werden geboren (762) dan dat er Barnevelders stierven (446).

PLUS 1,7 PROCENT De totale groei van 967 personen komt procentueel neer op een plus van 1,7 procent, zo becijferde het CBS. Hiermee staat Barneveld niet in de top 20 van Nederland, maar dat komt met name doordat alleen kleinere gemeenten relatief iets harder groeiden. Het inwoneraantal van Renswoude groeide bijvoorbeeld harder (3,5 procent), zelfs het hardst in heel Nederland. De absolute groei (+182 mensen) was echter beduidend lager dan die in Barneveld. Alleen de gemeenten Almere, Vijfheerenlanden en Zuidplas op deze lijst zijn groter in bevolkingsomvang dan de gemeente Barneveld. Kleinere plussen werden genoteerd in Ede en Veenendaal (1,3 procent), Leusden (1,1 procent), Amersfoort (0,7 procent) en Nijkerk (0,5 procent). De gemeente Scherpenzeel, nog altijd een mogelijke fusiepartner van Barneveld, liet een lichte krimp zien van 0,1 procent, wat gelijkstaat aan zeven personen.

TOP 10 Barneveld staat in de top 10 van Nederlandse gemeenten waar de groei de afgelopen vijf jaar relatief het grootst was. Op 1 januari 2015 woonden er nog een kleine 55.000 mensen in de gemeente, inmiddels zijn dit er zo'n vierduizend méér. Het CBS drukt de groei uit in het aantal personen per 1000 inwoners: Barneveld komt dan uit op 77,4, waarmee het de tiende plaats bezet. Renswoude staat op deze lijst met een zevende plek (93,4) nog iets hoger. De negen gemeenten die boven Barneveld genoteerd staan, zijn in omvang allemaal kleiner. Regionaal blijven Ede Nijkerk (56,4 op duizend inwoners), Ede (50), Scherpenzeel (36,1), Veenendaal (47,0), Amersfoort (31,7) en Leusden (44,4), enigszins achter.

Voor de komende jaren verwacht de gemeente Barneveld te blijven groeien, onder meer door de bouw van woonwijk Bloemendal in het noorden van het dorp. Hier worden tot 2030 zo'n 1500 woningen gebouwd. Het college van b. en w. denkt ook voorzichtig aan het toestaan van meer hoogbouw in de gemeente, om op die manier de enorme vraag naar woningen in de regio het hoofd te kunnen bieden.