• Archieffoto: Koen Suyk

Woningschaarste neemt toe

BARNEVELD/REGIO Er zijn te weinig sociale huurwoningen in Barneveld en in omliggende gemeenten. Die schaarste is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Met name voor huurders met een lager inkomen bestaat daarnaast het risico van verdringing op de woningmarkt.

Door Wouter van Dijk

Dat zijn enkele conclusies van onderzoeksbureau Companen uit Arnhem, die de huurwoningmarkt in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen onder de loep nam. Vooral op vrijkomende eengezinswoningen in de grotere plaatsen komen veel reacties binnen, merken de onderzoekers op. Daar zit 'm dan ook de meeste schaarste. Gemiddeld reageerden in de gemeente Barneveld de afgelopen twee jaar per vrijgekomen huurwoning 27 woningzoekenden. De meeste belangstelling oogstten huurwoningen in Barneveld (gemiddeld 31,5 reacties per huis), in Terschuur (25,5 reacties) en Stroe (22,5 reacties). Met name in die laatste twee dorpen treedt de kans op verdringing volgens Companen op, omdat 'de vijver om uit te vissen' beperkt is.

Ook voor huurders met een krappe beurs bestaat de kans op verdringing, waarschuwt Companen. Gemiddeld zo'n 50 tot 75 procent van alle huurwoningen in de regio is qua huurkosten bereikbaar voor deze doelgroep, terwijl tegen de 80 procent van de huurders in deze groep valt. Specifiek voor Barneveld valt minder dan 40 procent van de woningen in de goedkoopste categorie (onder de 576 euro per maand), terwijl bijna 60 procent van de actieve woningzoekenden in de laagste inkomensgroep zit (onder de 22.000 euro bruto per jaar).

Daarnaast valt in Barneveld op dat meer dan de helft van de beschikbare huurwoningen vier of meer slaapkamers bezit, terwijl het bij ruim 80 procent van de actieve woningzoekenden om alleenstaanden of tweepersoonshuishoudens gaat. Ook daar zit dus onevenwichtigheid, stelt Companen. Een strikte toewijzing van woningen op basis van huishoudensomvang tegenover woninggrootte zou daarom volgens Companen verdere verdringing juist in de hand kunnen werken.

Schaarste en verdringing kunnen gemeenten volgens Companen aanpakken of bijsturen met behulp van de huisvestingsverordening. Binnen die regeling wordt een deel van de woningmarkt min of meer gereserveerd voor de lagere inkomens.

Sinds de invoering van de nieuwe landelijke huisvestingswet is die sturing beperkt tot de woonruimtevoorraad die bedoeld is voor verhuur en zijn ook bindingseisen met de dorpen aan banden gelegd. Het Barneveldse college van burgemeester en wethouders legt daarom nu een hernieuwde verordening voor aan de Barneveldse gemeenteraad. Binnen die regeling moet volgens het college vooral ingezoomd worden op woonruimteverdeling en urgentieregeling. Dat laatste is vooral ook van belang omdat de woningschaarste mogelijk verder onder druk komt te staan doordat gemeenten verplicht zijn woonruimte beschikbaar te stellen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, voor tijdelijke opvang van mensen die hun huis moesten verlaten wegens bijvoorbeeld relationele problemen of geweld en voor ontvangers en verleners van mantelzorg.

Of de woningschaarste de komende tien jaar toeneemt, afneemt of stabiel blijft, is volgens Companen lastig in te schatten. Dat hangt volgens het bureau vooral af van de economische ontwikkeling in Barneveld en de ontwikkeling van het aantal scheefhuurders, huurders met een inkomen van meer dan 34.000 euro per jaar. De Barneveldse raadscommissie grondgebied buigt zich donderdag 28 mei over het rapport van Companen en de nieuwe huisvestingsverordening.