• Archief BDUmedia

Aansprakelijkheid kind voor (letsel)schade?

BARNEVELD Hoe zit het ook al weer met de aansprakelijkheid van kinderen? Sommige ouders denken dat kinderen pas vanaf hun 18e jaar aansprakelijk zijn voor hun daden en dat ouders tot het 18e jaar of zelfs 21e jaar van hun kind volledig verantwoordelijk zijn voor het handelen van hun kind. Beide veronderstellingen zijn niet juist, zodat het goed is om hier in deze column een keer aandacht aan te besteden.

KINDEREN TOT 14 JAAR Ouders zijn volledig aansprakelijk voor de daden van hun kinderen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. Kinderen onder de 14 jaar zijn volgens het Burgerlijk Wetboek nooit zelf aansprakelijk voor hun daden. Van aansprakelijkheid van de ouder kan overigens alleen sprake zijn als het kind een onrechtmatige daad heeft begaan, waarbij het moet gaan om een actief onrechtmatig handelen. Ouders kunnen dus niet aansprakelijk worden gehouden als het kind iets niet heeft gedaan. Stel uw kind spuit met een waterpistool een straal water in het gezicht van een voorbij rijdende fietser, waardoor de fietser zodanig schrikt dat deze ten val komt en letsel oploopt, dan bent u als ouders dus aansprakelijk voor de letselschade van deze fietser, ook al kon u hier als ouder niets aan doen. Het betreft een zogenaamde risicoaansprakelijkheid waar u zich als ouder niet aan kunt onttrekken.

KINDEREN VAN 14 EN 15 JAAR Ook voor de onrechtmatige daad van een kind van 14 of 15 jaar zijn ouders aansprakelijk, maar voor deze leeftijdscategorie bestaat er op grond van de wet voor ouders wel een mogelijkheid om aan aansprakelijkheid te ontsnappen als zij kunnen aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om de onrechtmatige daad van hun kind te voorkomen, of dat hen niets kan worden verweten omdat zij niet bij het kind in de buurt waren. Stel dus dat uw kind bij een vriendje voor het huis vuurwerk gooit naar voorbij rijdende fietsers, terwijl u gezellig op de stoep staat te praten met één van de ouders van het vriendje, dan had u dit natuurlijk kunnen en moeten voorkomen en bent u als ouder aansprakelijk. Was u niet in de buurt dan zal uw kind waarschijnlijk zelf aansprakelijk zijn.

KINDEREN VAN 16 JAAR EN OUDER Vanaf 16 jaar en ouder zijn kinderen zelf volledig aansprakelijk voor hun handelen en kan de eventueel door hen veroorzaakte (letsel)schade op hen worden verhaald. Maar als de ouders aantoonbaar zijn tekortgeschoten in hun toezicht c.q. het nemen van hun ouderlijke verantwoordelijkheid, dan kunnen ook zij aansprakelijk worden gehouden voor de door het kind veroorzaakte (letsel)schade. Stel dus dat u weet dat uw 16-jarige zoon rondrijdt op een onverzekerde opgevoerde scooter en hiermee een ongeval veroorzaakt, dan kunt u als ouder worden aangesproken tot vergoeding van de schade. Hoewel het u altijd vrij staat om uw kind te helpen bij het vergoeden van de door hem of haar veroorzaakte schade, is het natuurlijk beter om schade te voorkomen. Maar een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren die dekking biedt voor de aansprakelijkheid van uw kinderen is weliswaar niet wettelijk verplicht, maar wel zo verstandig.

Aangeboden door mr. F.A. (Frans) Janse van Janse Advocaten in Barneveld