• Janse Advocaten

Hogere straffen voor ernstige verkeersmisdrijven

BARNEVELD Een verkeersongeluk kan iedereen overkomen, ook al ben je nog zo voorzichtig. Als het daadwerkelijk om een 'ongeluk' gaat dan betreft het een verkeerssituatie die niemand heeft gewild maar die ondanks oplettend rijgedrag toch is ontstaan. Als bestuurder van een auto kun je 's avonds in het donker bij regenachtig weer en slecht zicht ondanks dat je goed oplet zo maar een fietser over het hoofd zien. Een op de snelweg rijdende vrachtauto krijgt een klapband, waardoor de chauffeur de macht over het stuur verliest, door de vangrail rijdt en frontaal in botsing komt met een tegenligger. Ook zeer ernstige verkeersongelukken kunnen ontstaan door onverwachte omstandigheden. De gevolgen van dit soort ongevallen zijn niet zelden traumatisch, zowel voor het slachtoffer als de veroorzaker van het ongeluk.

Het wordt anders als iemand onder invloed van alcohol en met een snelheid van 80 km/u door een woonwijk rijd waar een maximum snelheid van 30 km/u geldt en hierdoor een verkeersongeval veroorzaakt met ernstig letsel of de dood tot gevolg. Vrijwel iedereen zal dit aanmerken als roekeloos rijgedrag. Toch werd roekeloos rijgedrag tot voor kort nauwelijks ten laste gelegd in strafzaken, doordat de wet hier hoge en onduidelijke eisen aan stelde. Dit was al jaren een doorn in het oog van belangenorganisaties die opkwamen voor slachtoffers van verkeersongevallen, waaronder het Fonds Slachtofferhulp, die al jaren hebben gepleit voor verbetering van de wetgeving.

ROEKELOOS RIJGEDRAG Op 5 november 2019 is het wetsvoorstel zwaardere straffen roekeloos rijgedrag door de Eerste Kamer goedgekeurd. Deze wet is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden en maakt hogere straffen mogelijk voor ernstige verkeersdelicten. De maximale straf voor gevaarlijk rijden is van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf gegaan, ook in zaken zonder letsel of schade. Dit is nodig om automobilisten die een gevaar op de weg zijn – bijvoorbeeld door onverantwoorde inhaalacties - steviger te kunnen aanpakken.

GEVANGENISSTRAF Op zeer gevaarlijk rijgedrag waarbij automobilisten opzettelijk de verkeersregels ernstig overtreden zonder acht te slaan op de veiligheid van anderen staat nu een maximale gevangenisstraf van 2 jaar. Het moet dan gaan om een combinatie van gedragingen zoals bijvoorbeeld een forse overschrijding van de maximumsnelheid, negeren van een rood verkeerslicht, op de verkeerde weghelft rijden en ook nog een mobieltje vasthouden. Automobilisten die dit soort zeer gevaarlijk en onverantwoord rijgedrag vertonen kunnen - ook als zij geen ongeluk veroorzaken – nu 2 jaar in de gevangenis belanden.

Indien met dit roekeloos rijgedrag wél een ernstig verkeersongeval wordt veroorzaakt dan is nu een gevangenisstraf tot maximaal 6 jaar mogelijk. In de wet is nu duidelijker vastgelegd wanneer sprake is van roekeloos rijden, waarmee de mogelijkheden zijn verruimd om automobilisten te vervolgen die onaanvaardbare risico's nemen en de zwaarste ongelukken veroorzaken. Het gaat hier niet alleen om snelheidswedstrijden, maar bijvoorbeeld ook om een bestuurder die met veel te hoge snelheid aan het verkeer deelneemt, meerdere verkeersdelicten begaat en een ongeval met dodelijke afloop of zwaar letsel veroorzaakt.

BETER RECHT Met deze nieuwe wet wordt beter recht gedaan aan de positie van verkeersslachtoffers en nabestaanden, die onder de oude wet niet zelden dubbel slachtoffer werden doordat de dader van een door roekeloos weggedrag ontstaan verkeersongeval wegkwam met een veel te lichte straf. Rechters zijn nu beter in staat om de hoogste schuldgradatie en daarmee een aanmerkelijk hogere strafmaat toe te passen, hetgeen hopelijk ook preventief zal bijdragen aan veiliger verkeer en daarmee minder verkeersslachtoffers.

Aangeboden door Mr. Frans Janse, als advocaat verbonden aan Janse Advocaten.