• Staatssecratis Joop Atsma opende in januari 2012 het kunstgrasrecyclingbedrijf van Vink in Barneveld.

    Hans Verhorst

Zembla: 'Vink in overtreding met opslag kunstgrasvelden'

BARNEVELD Aannemingsbedrijf Vink in Barneveld heeft ongeveer een jaar lang oude kunstgrasvelden illegaal opgeslagen. Dat stelt althans het onderzoeksprogramma Zembla, dat hier vanavond aandacht aan besteedt in een tv-uitzending. Volgens de onderzoekers zijn er grote problemen met de recycling van de velden, die op grote stapels op bedrijfsterreinen liggen zonder de juiste vergunning.

Wouter van Dijk

Toezichthouders zouden de illegale situatie volgens de programmamakers gedogen, omdat men niet zou weten waar anders met het afval heen te moeten. Volgens voormalig milieuofficier en bijzonder hoogleraar milieurecht G. A. Biezeveld is dit ,,moedwillig de zaak vervuilen ter wille van winst'', zegt hij vanavond in het tv-programma. ,,Ten koste van het milieu wordt hier op een gemakkelijke manier geld verdiend. Ik vind dat misdaad niet mag lonen, en dit is misdadig. Er wordt hier niet gehandhaafd.''

Vink in Barneveld en TUF in Dongen zijn de twee grootste bedrijven in Nederland die zich bezighouden met recycling van kunstgrasvelden. Gemeenten betalen volgens Zembla tussen de tienduizend en twintigduizend euro per veld voor verwerking en recycling. Volgens ambtelijke stukken die Zembla in bezit zou hebben, overtreden de verwerkingsbedrijven structureel verschillende wettelijke bepalingen en milieuregels.

De Omgevingsdienst constateerde volgens Zembla vorig jaar illegale uitbreiding van het bedrijfsterrein van Vink aan de Wencopperweg, en illegale activiteiten zonder omgevingsvergunning. Het zou dan onder meer gaan om de opslag van enkele miljoenen kilo's vervuilde kunstgrasmatten op plekken zonder vergunning en het 'op de bodem brengen' van afvalstoffen. De provincie Gelderland blijkt de overtredingen te gedogen. Enerzijds omdat er uitzicht is op een legale situatie, anderzijds vanwege de maatschappelijke functie van de afvalverwerking.

In een reactie meldt Jaap Kevelam namens Vink dat een terrein aan de Wencopperweg inderdaad ongeveer een jaar lang illegaal gebruikt is voor de opslag van kunstgrasrollen. ,,Achteraf gezien gingen we te snel met de opslag van de rollen, maar er was zéker geen sprake van opzettelijke misdaad of een milieudelict'', zegt hij. ,,Er was en is zicht op een legalisatie.''