• Gerwin van Luttikhuizen

Zijn het ónze stoplichten?

BARNEVELD Van wie zijn de verkeerslichten die op het viaduct van de A30 (Thorbeckelaan) staan? Verschillende raadsleden waren hier woensdagavond bij een commissievergadering benieuwd naar. De afgelopen maanden stond het viaduct geregeld vol auto's, met grote vertraging tot gevolg. De gemeente Barneveld kondigde in februari aan maatregelen te nemen om die op te lossen. Zo worden automobilisten die van de Dronkelaarseweg komen - en naar knooppunt A1/A30 willen rijden - verplicht om de turborotonde bij de Thorbeckelaan rond te rijden, om de doorstroming te bevorderen. Het wordt hen verboden op het viaduct linksaf te slaan.

Jannes Bijlsma

Klachten over de verkeerslichtensysteem konden niet goed worden afgehandeld, omdat de gemeente Barneveld en Rijkswaterstaat naar elkaar wezen als verantwoordelijke instantie. Lezers van deze krant gaven aan 'van het kastje naar de muur' te zijn gestuurd op dit dossier. Gert Ploeg (SGP) en Mijntje Pluimers (Lokaal Belang) wilden van de gemeente weten wie er nu precies verantwoordelijk is.

JURIDISCH EIGENAAR ,,We zijn bezig met het overdragen van het eigendom aan Rijkswaterstaat", aldus beleidsambtenaar Hekman. ,,De gemeente is juridisch eigenaar, omdat wij jaren geleden de opdrachtgever waren voor de aanleg ervan. Dat ging in nauw overleg met Rijkswaterstaat. Die gaat het contract overnemen. Rijkswaterstaat heeft nu al het beheer in handen."

UITZETTEN Pluimers wilde daarop weten waarom het eigendom wordt overgedragen. ,,Als we het overdragen, dan hebben we er niks meer over te zeggen. Wij willen grip op deze situatie." Zij vroeg zich af of de voorgenomen maatregel nodig is en zou bijvoorbeeld graag zien dat de verkeerslichten tijdelijk worden uitgezet, om te kijken of dat de doorstroming verbetert. Wethouder Hans van Daalen vond dat een interessante gedachte, maar toch geen goed idee. ,,Een aantal weken geleden stonden de lichten ook twee dagen lang te knipperen en toen stroomde het verkeer redelijk goed door. Maar dat is niet veilig voor fietsers. Met name autoverkeer dat uit Ede komt en rechtsaf naar Barneveld draait, daar komen de meeste fietsers langs."

ZEGGENSCHAP Op de vraag waarom de gemeente het eigendom van de verkeerslichten wil overdragen, antwoordde Van Daalen: ,,Nu moeten we ook al toestemming aan Rijkswaterstaat vragen als we daar iets willen veranderen. Dan kun je het eigendom net zo goed overdragen, want dan heb je er feitelijk geen zeggenschap over."