• Erik van't Land

Zorg over zwembad De Glind

DE GLIND Het wordt voor het dorp De Glind een steeds grotere opgave om het zwembad aan de Ringlaan open te houden. Door bezuinigingen vanuit de jeugdorganisaties is er minder geld beschikbaar voor een voorziening zoals deze, terwijl de energie- en personeelskosten almaar stijgen. ,,De druk op inzet van vrijwilligers wordt daarmee steeds groter.''

Wouter van Dijk

Dat zei voorzitter Kees van der Werf van Belangenvereniging De Glind donderdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie in bistro Ons in De Glind, waar ruim 120 belangstellenden op af kwamen. ,,Het is op zich logisch dat zorgorganisaties minder geld voor voorzieningen hebben, door de enorme bezuinigingen van de afgelopen jaren op jeugdzorg. De zorg zelf is dan het belangrijkst en voorzieningen komen op een tweede plan.'' Voor het zwembad wordt het volgens hem echter een steeds lastiger verhaal. ,,De energierekening gaat jaarlijks omhoog, professionals worden ook duurder, maar voor de zwemkaartjes willen we niet de hoofdprijs vragen. Daardoor moet er steeds meer een beroep op vrijwilligers gedaan worden, maar tegelijkertijd heb je ook te maken met allerlei veiligheidsvoorschriften en legionella-checks.''

ZORGPUNT Het instandhouden van de voorzieningen voor het jeugddorp is een algemeen zorgpunt, vindt Van der Werf. ,,Hoewel op dit vlak ook heel mooie dingen gebeuren, dankzij onder meer partijen als de Rudolphstichting en de gemeente Barneveld. De kinderboerderij gaat goed, en de kinderen zijn ook erg blij met de goede verlichting van het pannaveldje, die ze zelf met een knop kunnen bedienen. Daar wordt veel gebruik van gemaakt.''

De Glind wil de komende jaren niet alleen bekend staan als jeugddorp, maar ook als duurzaam dorp, zo is al sinds enige tijd bekend. ,,Niet voor niets loopt er nu een project voor plaatsing van in totaal 26.000 zonnepanelen, met name op grote gebouwen als veeschuren, de Donnerschool en De Glindster en werken gemeenten Barneveld en Leusden samen met waterschap Vallei en Veluwe aan de plannen voor een lokale waterzuivering. En er komt een verkenning naar de mogelijkheden voor een zonnepark met windmolen.'' Van der Werf denkt dat duurzaam De Glind de komende jaren een nog grotere rol zal spelen, bij bijvoorbeeld plannen om zo snel mogelijk bestaande woningen van het gas af te koppelen. ,,Het grote voordeel van De Glind is dat zowel bij de bewoners als bij de Rudolphstichting, een partij met veel vastgoed in het dorp, de sterke wil is om hier een slag in te slaan.''

DORPSPLAN Terugkijkend op vorig jaar is De Glind volgens Van der Werf tevreden over de komst van glasvezel, de aanpak van de Postweg, de start van het project tiny houses en vooral de inzet van vrijwilligers op tal van activiteiten in het dorp. ,,Zonder hen zou De Glind een saai, doods dorp zijn.'' Voor 2019 zal in ieder geval afronding van het nieuwe dorpsplan van De Glind een belangrijk moment worden, evenals de werkzaamheden aan het afkoppelen van afvoerwater van het riool.

De nieuwjaarsreceptie, een initiatief van de belangenvereniging in samenwerking met de (stichting) Jeugddorp De Glind. Rudolphstichting, Intermetzo, Gezinshuis.com en de Donnerschool, werd opgeluisterd door muzikale jongeren, die onder leiding van muziekdocent Frans Mineur verschillende nummers lieten horen.