• Een IC-verpleegkundige laat via beeldbellen aan familie zien hoe de patiënt in bed ligt.

    Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei: 'Beeldbellen maakt menselijk contact mogelijk'

EDE Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede biedt patiënten, hun familieleden en zorgverleners de mogelijkheid om te beeldbellen. Zo kunnen zij volgens het ziekenhuis toch een menselijk gesprek met elkaar voeren nu daar in deze onzekere tijden juist zoveel behoefte aan is.

Op de IC liggen patiënten met het coronavirus in strikte isolatie aan de beademing. Meestal worden zij in slaap gehouden. Familieleden hebben hun dierbaren soms al langere tijd niet gezien, omdat bezoek aan deze patiënten in principe niet mogelijk is. Door te beeldbellen met de verpleegkundige kunnen zij toch een idee krijgen van hoe het met hun dierbare gaat. De verpleegkundige maakt via een tablet contact met de familie. Zo kunnen zij hun dierbare zien, uitleg krijgen over de situatie en vragen stellen.

WAARDEVOL ,,Voor de familie is dit een zeer waardevol moment," zegt Leendert de Keijzer, gespecialiseerd IC-verpleegkundige in Ziekenhuis Gelderse Vallei. ,,Er staat nu naast het bed geen familielid die een hand vasthoudt of door de haren strijkt. Daarom is het beeldbellen echt een prachtige mogelijkheid in deze verschrikkelijke en zware tijd."

HARTVERWARMEND Marijke van der Steen, intensivist en chief medical information officer (CMIO) in het ziekenhuis beaamt dit: ,,Het is hartverwarmend dat familieleden via beeldbellen nu toch een vorm van contact kunnen krijgen met hun naaste op de IC."

Ook op de klinische verpleegafdelingen in het ziekenhuis liggen patiënten met het coronavirus in strikte isolatie. Artsen of verpleegkundigen die hen aan het bed verplegen, zijn door de beschermende kleding nauwelijks herkenbaar. Dat terwijl er soms lastige, medisch-inhoudelijke gesprekken moeten worden gevoerd. Beeldbellen biedt dan een uitkomst. Via beeldbellen kan de patiënt de dokter of verpleegkundige in het gezicht aankijken, zonder hinder van mondkapjes, haarnetten en beschermende brillen. Patiënten ervaren deze vorm van contact als warmer en vriendelijker, volgens het ziekenhuis.