• Een gifbelt in Wekerom.

    Danny van Zeggelaar

'Zorgen om lekkende giftbelt Wekerom'

WEKEROM Omwonenden van de voormalige vuilnisbelt in Wekerom zijn bezorgd. Op de belt is onlangs een fundering gelegd voor een uitkijktoren. En dat terwijl die volgens hen niet stabiel is. Ze maken zich grote zorgen en spreken van een 'gifbelt', maar volgens de gemeente Ede is er weinig aan de hand.

Danny van Zeggelaar

Op de voormalige stortplaats aan de Edeseweg is jarenlang van alles en nog wat gedumpt. Wat er allemaal precies ligt, is onduidelijk, maar de omwonenden zeggen dat er jarenlang slib van de Enka-fabriek in Ede is gestort en afval van de verffabriek. De provincie Gelderland spreekt op haar website van 'ernstig vervuild' . ,,An sich is het geen probleem dat er een stabiele belt ligt", zegt omwonende Karin Verkerk, die ook namens vier andere buurtbewoners spreekt. ,,Maar deze is niet stabiel. Er zijn verzakkingen, er stroomt percolaatwater (water dat door vervuild materiaal is gestroomd, red.) uit."

Dat gebeurde toen er een fundering werd gestort voor een uitkijktoren. Ze begrijpen er daarom niets van dat die uitkijktoren, onderdeel van het project 'Hoogte50', op de belt gebouwd mag worden. ,,Eerst was er een klompenpad over de vuilnisbelt, toen kwam er min of meer illegaal een mountainbikeroute overheen, waardoor de toplaag kapot wordt gereden. En nu ook nog een uitkijktoren. Terwijl je al 35 meter hoog staat!"

De kwestie over de belt speelt al jaren. Bewoners zijn in 2016 bij wethouder Vreugdenhil (CDA) geweest voor een gesprek over de kwestie. ,,Ze heeft ons aangehoord, maar we voelden ons niet serieus genomen", vertelt Verkerk. ,,Waarom moet een vuilnisbelt een populaire plek worden om te recreëren? Volgens mij moet je er gewoon weg blijven."

VEILIG De woordvoerder van wethouder Vreugdenhil, Paul van Daalen, snapt de zorgen van de omwonenden. ,,De stortplaats is, zoals alle stortplaatsen, vervuild. Maar de situatie zoals die nu bij ons bekend is, geeft voor ons geen aanleiding om nu nadere maatregelen te nemen", zegt hij. ,,De situatie is veilig voor het huidige gebruik. Recreanten kunnen gewoon wandelen en fietsen op de aangegeven paden." Wel zegt Van Daalen dat de deklaag inderdaad wat is beschadigd vanwege het mountainbiken. ,,Dat gaan we dit jaar herstellen. Maar de uitkijktoren is een lichte constructie met fundering en de belt kan de constructie gewoon houden."

Bewoners zijn er echter niet gerust op. Ze gaan nu zelf onderzoek doen naar de gang van zaken. ,,Er zit hier allemaal rotzooi in de grond", zegt Verkerk. ,,We hebben niet de fiducie dat het wordt afgegraven, dat zou kapitaalvernietiging zijn. Maar ga er zorgvuldig mee om, en beperk de risico's. Laat het met rust. En eigenlijk moet je er helemaal niet op komen."

Volgens de gemeente wordt er dit jaar een apart onderhoudsplan gemaakt voor de voormalige stortplaats. Omwonenden zeggen dat de gemeente al jaren geen goed onderhoud heeft uitgevoerd aan de voormalige stortplaats aan de Edeseweg. De gemeente zegt dat het budget voor het onderhoud van de belt afkomstig is uit de begroting voor het beheer van de openbare ruimte.