• Hans Beijer

Motie Liniedijk haalt het net niet

Dinant Ligtenberg

LEUSDEN De motie van van raadslid Gerrit Kroeze (CDA) over het herstellen van de Liniedijk heeft het donderdagavond niet gehaald, tot ongenoegen van de aanwezige actiegroep.

De structuur van de Liniedijk is recent ingrijpend veranderd, onder andere door het aanbrengen van historische loopgraven. Daarover kwamen veel klachten van wandelaars in het gebied.De gemeente maakte vorige week bekend enkele aanpassingen te zullen doen, zoals het aanbrengen van enkele leuningen en het beter ontwateren van enkele loopgraven.

De motie richtte zich op het verdergaand herstellen van de oorspronkelijke wandelpaden en greppels, zodat deze goed begaanbaar zouden zijn en personen die er voordien gebruik van konden maken ook nu hiervan gebruik kunnen maken. Kroeze lichtte zijn motie met enkele beelden van de plaatselijke situatie toe.

Wethouder Jan Overweg gaf aan de motie overbodig te vinden omdat het geheel onderdeel een onderdeel is van het project dat de historische Grebbelinie weer zichtbaarder wil maken in het landschap. De gemeente is van mening dat de Liniedijk nog steeds toegankelijk is voor zowel cultuurliefhebbers als wandelaars (al dan niet met honden).

De motie haalde het bij de stemming net niet, zeer tot onvrede van de aanwezige actiegroep, die dan ook op luidruchtige wijze haar ongenoegen uitte en de zaal verliet: ,,Wat een gemeente hier, verschrikkelijk !" werd er geroepen.