Nieuwe schoollokalen Ederveen

EDERVEEN De reformatorische Calvijnschool (De Zicht 3) en de protestants christelijke Julianaschool (Schoolstraat 1) in Ederveen krijgen er twee nieuwe klaslokalen bij. Deze worden gebouwd achter een schoolgebouw, op de huidige tennisvelden.

 

De twee lokalen vormen samen een dislocatie, om vooral het ruimtegebrek van de Calvijnschool op te vangen. De nieuwbouw, die vermoedelijk 2016 zal plaatsvinden, zal op de lange termijn onderdeel uit gaan maken van een geheel nieuw gebouw waar beide scholen hun intrek zullen nemen. De verwachting is dat dit rond het jaar 2024 zal zijn.

Zoals bekend tobben de basisscholen al lange tijd met de ruimte, zodat leerlingen van de Calvijnschool al gebruik maakten van de leegstand in de Julianaschool. ,,De Julianaschool is qua leerlingaantal stabiel en de Calvijn groeit nog. Lange tijd was er onduidelijkheid over de prognoses en de scenario's. Die zijn inmiddels heel nauwkeurig uitgewerkt en dat vormt nu het uitgangspunt voor de twee nieuwe lokalen'', licht wethouder Johan Weijland toe, die zegt dat een en ander in goed overleg met beide schoolbesturen is besproken.

Hij wijst er op dat de voorlopige dislocatie een voorloper en begin is van een nieuwe school, wat een gemeentelijke investering zal vragen in de meerjarenbegroting onderwijs. Daar zal dan een integraal kindcentrum komen, met een 'doorlopende lijn' van kinderopvang, een crèche en basisschoolgroepen van één tot en met acht. In een brief aan het gemeentebestuur spreken beide schoolbesturen hun waardering uit hoe constructief het overleg in een werkgroep heeft plaatsgehad om tot een oplossing te komen. ,,Op 2 oktober 2014 is de werkgroep van start gegaan. Hierin zaten vertegenwoordigers van de gemeente en de beide Ederveense scholen en stond onder leiding van mevrouw Biesta. Met voortvarendheid en onderling respect zijn de onderwerpen aan de orde gesteld en afgehandeld. Veel oplossingsrichtingen zijn voorbij gekomen en elke school had zijn eigen eisen en wensen. De Julianaschool zocht een oplossing voor de structurele leegstand. De Calvijnschool had de nadrukkelijke wens dat alle leerlingen weer op één plek onderwijs zouden krijgen. Alle scenario's zijn uitgebreid besproken. Uiteindelijk is een oplossing gevonden die voor de gehele werkgroep aanvaardbaar is'', aldus H. Jonker van de hervormde Julianaschool (bestuurder Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs De Viermaster) en N.B. Postema (directeur van de Calvijnschool).