Onderzoek naar nieuwe fietstunnel

In het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVV) 2015 staat welke nieuwe verkeersprojecten de gemeente in 2015 oppakt. Meijer: ,,In Ede is veel ruimte voor fietsers, zowel recreatief als voor woon- werkverkeer en naar school." Aan de oostkant van de Keesomstraat gaat Ede -op ontbrekende delen- een tweerichtingen fietspad realiseren. Hierdoor kunnen inwoners vanaf Veldhuizen naar Wageningen fietsen zonder de Keesomstraat, Dreeslaan of Mansholtlaan over te steken. In 2014 is onderzocht bij welke bushaltes te weinig fietsenrekken aanwezig zijn. In 2015 plaatst de gemeente daar extra fietsrekken. Met de rondweg De Klomp heeft de Veenendaalseweg vooral een functie voor de fietser en het openbaar vervoer. Om dit te ondersteunen richt Ede de Veenendaalseweg in als fietsstraat. De Griftweg tussen de rondweg De Klomp en de Kade wordt afgesloten voor al het verkeer, behalve (brom)fietsers. Deze maatregel volgt op het steeds verder groeiende sluipverkeer en is tot stand gekomen in overleg met belanghebbenden en omwonenden. Op de snelfietsroute Ede-Wageningen onderzoekt Ede twee trajectdelen: een ongelijkvloerse kruising voor fietsers van de Oude Bennekomseweg met de Emmalaan en een kwalitatief tracé door Bennekom, mogelijk in combinatie met verkeerscirculatie maatregelen. Om de parkeerregulering te optimaliseren, voert Ede een onderzoek uit. Onderdelen hiervan zijn onder andere betaald parkeren in het schilgebied, een onderzoek naar reguleringstijden en een modern en klantvriendelijk parkeersysteem. Daarnaast onderzoekt Ede de herinrichting van het Bunschoterplein en de verkeersafwikkeling bij het Kuiperplein en De Markt.