Registratiesticker voor kliko's Renswoude

RENSWOUDE - De gemeente Renswoude gaat in 2015 gebruikmaken van een registratiesysteem voor de minicontainers (kliko's). In februari ontvangen inwoners de aanslag voor de gemeentelijke belasting. Iedereen die aangeslagen wordt voor afvalstoffenheffing, ontvangt daarbij registratiestickers die op de kliko's geplakt moeten worden. ,,Op dit moment zijn er te veel kliko's in omloop", licht de gemeente toe. ,,Dit komt bijvoorbeeld doordat ze worden meeverhuisd of mensen er zelf één aanschaffen. Met dit registratiesysteem houden we beter overzicht op het gebruik van kliko's."De inwoners betalen jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. ,,De laatste jaren is gebleken dat er extra kliko's in gebruik zijn waarvoor niet wordt betaald. Hierdoor worden de kosten van de afvalverwerking hoger. We hechten als gemeente echter aan het principe 'de vervuiler betaalt'."Elk huishouden krijgt een aantal stickers. Dit aantal komt overeen met dat waarvoor betaald wordt via de afvalstoffenheffing. Na de invoering van het registratiesysteem worden de kliko's zonder sticker niet meer geleegd. Meer informatie op www.renswoude.nl.