Tanja Klip voorgedragen als dijkgraaf

REGIO - Het algemeen bestuur heeft besloten Tanja Klip-Martin voor te dragen als dijkgraaf van het nieuwe waterschap Vallei en Veluwe, dat op 1 januari 2013 is ontstaan uit de fusie van waterschap Vallei & Eem en waterschap Veluwe. Tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur zijn de dertig leden beëdigd door interim-dijkgraaf Gert Verwolf. Het nieuwe algemeen bestuur heeft het college van heemraden gekozen, de begroting 2013 vastgesteld en unaniem ingestemd met de voordracht van Klip als dijkgraaf van het nieuwe waterschap. Tanja Klip (1954) is op dit moment namens de VVD lid van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. Zij is sinds 2005 verantwoordelijk voor de portefeuille bodem, lucht en milieu, klimaat en energie, water en waterschappen en cultuur. Als dijkgraaf wordt ze verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van het waterschap en voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. De functie is vergelijkbaar met die van burgemeester in een gemeente. De dijkgraaf is het boegbeeld van de organisatie en behartigt de contacten met andere overheden, het bedrijfsleven en de burgers in het gebied.Gedeputeerde staten van de provincie Gelderland zal de voordracht namens de provincies Utrecht en Overijssel doorgeleiden naar de minister van infrastructuur en milieu. Uiteindelijk wordt de nieuwe dijkgraaf bij koninklijk besluit benoemd.De vacature voor dijkgraaf is ontstaan door het vertrek van Annemarie Moons (dijkgraaf tot augustus 2012 van Waterschap Vallei & Eem) en de pensionering van de huidige interim-dijkgraaf Gert Verwolf, die na ruim 12,5 jaar het waterschap in maart verlaat.