• Simone de Vette

Carnavalsfeest Achterveld in de steigers

ACHTERVELD In Achterveld wordt het carnavalsfeest van vrijdag 9 tot en met maandag 12 februari gevierd. Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag en die dag markeert de overgang naar de vastentijd. De Achterveldse carnavalsvereniging De Puupenkoppen is er al helemaal klaar voor.

 

In dat weekend is er op zondag 11 februari de grote optocht in Achterveld - Puupenkoppenland.- en vele duizenden mensen weten dan de weg naar het dorp te vinden.

 

VERBINDING Wat, zeker buiten Achterveld, veel minder bekend is, is dat er op die zondagmorgen in de St. Jozefkerk een speciale dienst gehouden wordt die in het teken staat van carnaval. De viering begint al om 09.15uur. Prins Schots en adjudant Scheef komen met hun gevolg en mede carnavalsvierders naar de kerk. Ook (een deel van) de kerkgangers komen in feestelijke carnavalskleding naar de viering. Na hun plechtige entree houdt de Prins, of een van de leden van de Raad van Elf aan het begin van de viering een korte toespraak en ook de teksten en de versieringen zijn aan het feest aangepast. Dat alles geeft een  mooie verbinding tussen het leven van buiten met dat van binnen de muren van onze kerk.

 

VASTENTIJD Voor mensen die minder bekend zijn met deze cultuur kan dat wat vreemd overkomen, maar is het niet mooi dat het leven van alledag met zijn hoogtepunten en ook dieptepunten terug te vinden is in het ritme van de kerkelijke vieringen. Carnaval is zo'n hoogtepunt, dat ook nog zijn oorsprong vindt in de katholieke traditie: je (op passende wijze) af en toe eens uitleven en in dit geval vanouds als voorbereiding op de veertigdaagse vastentijd.

Het hebben van een goede verbinding tussen de gemeenschap buiten de kerk en de eigen geloofsgemeenschap door betrokkenheid te tonen met maatschappelijke ontwikkelingen, en door open te staan voor andere activiteiten in de kerk, vergroot de waardering van mensen voor de kerkelijke gemeenschap. De kerk wordt daarmee geen marginaal instituut maar blijft een plaats en een bron voor de warme kant van de samenleving. Met elkaar wordt er gewerkt aan de kwaliteit van het leven.

 

CHALLENGE Na dit weekend komt de vastentijd die misschien minder intensief beleefd wordt dan in het verleden, maar waar nog steeds extra aandacht is voor humanitaire projecten in de wereld. Daarom is door de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) van de St. Lucasparochie het project "40 dagen challenge" opgestart waarin aan mensen wordt gevraagd doelbewust iets soberder te leven en daarmee geld vrij te maken voor een goed doel. Dit jaar wordt in de Lucasparochie geld ingezameld voor kwetsbare mensen en vooral kinderen in Zambia., waar een groep zusters zich met name inzet voor het verminderen van de impact van HIV. Zij hebben een programma opgezet onder de titel ´Households In Distress´, waarbij ze een ziekenhuis van de overheid hebben overgenomen en ook een programma hebben opgezet om mensen te scholen en te leren zelfredzaam te worden. Een prima doel om het overgebleven carnavalsgeld aan te besteden. 

De carnavalsviering is zondag 11 februari om 9.15 uur in de St. Jozefkerk te Achterveld.