• Laatste vergadering van ARP. Vormde later met het CHU het CDA

    Jan Pit

Vraag voor Vrogger: wie staan er op deze foto?

BARNEVELD De wekelijkse zoektocht door ons rijke foto-archief levert altijd weer bijzondere plaatjes op. Meestal weet Joop Brons, de maker van onze zaterdagrubriek Vrogger, wel de nodige mensen te herkennen, maar deze foto riep vooral vraagtekens op. Wel weten we dat dit de laatste vergadering is van de plaatselijke ARP-afdeling, die daarna zou opgaan in het CDA. De vergadering werd gehouden op 9 oktober 1980. Herkent u mensen op de foto? Stuur dan een mailtje naar barneveldsdekrant@bdu.nl .