• Burgemeester Asje van Dijk.

    Gemeente Barneveld

Burgemeester: 'Kies voor Barneveld!´

BARNEVELD Geachte lezer. Het kán u – denk ik – niet zijn ontgaan. De borden langs de weg, de aanplakborden bij de ingangen van onze dorpen, de verhalen en advertenties in de krant en al die tweets en Facebookberichten ‘vertellen’ het: op woensdag 21 maart 2018 kiezen we een nieuwe gemeenteraad van Barneveld. U stemt toch ook? Want we bepalen zo wie de komende vier jaar de gemeente Barneveld mogen besturen. Er zijn 31 zetels te verdelen. Aan u de keus. Wie krijgt úw stem?

Valt er dan wel iets te kiezen? Natuurlijk! Lees er de verschillende verkiezingsprogramma’s maar op na (u vindt ze allemaal op www.barneveld.nl/verkiezingen). Wat mij, als burgemeester, aanspreekt, is dat alle partijen die aan de verkiezingen deelnemen het goede met Barneveld voor hebben. Natuurlijk zijn er verschillen, maar uiteindelijk gaat het alle partijen om het welzijn van Barneveld – zowel in het sociaal als in het fysiek domein. Of anders gezegd: zowel voor wat betreft de zorg voor elkaar als voor wat betreft de voorzieningen, de woningbouw en de economie. Natuurlijk zijn er accentverschillen – de ene partijen legt híer de nadruk op, de andere partijen vindt juist dát weer iets belangrijker. Wat is het toch een groot goed om hieruit een keuze te kunnen en mogen maken. Want op veel plekken op deze aarde is dat niet of nauwelijks mogelijk. Laten we daarom zuinig met ons stemrecht omgaan. En dat begint om er vooral gebruik van te maken. En lukt het de 21e niet om zélf te gaan stemmen? Laat dan een ander namens u uw stem uitbrengen. Op uw stempas staat hoe dat moet.

Kies voor Barneveld, zou ik willen zeggen. Dat hoeft natuurlijk niet alleen op 21 maart aanstaande. De afgelopen jaren kozen steeds meer mensen voor Barneveld. Om hier te komen wonen, om hier hun nieuwe onderneming te vestigen. En dat begrijp ik heel goed. Want Barneveld ligt natuurlijk op een geweldig mooie plek: midden in het land en omringd door de prachtige natuur van de Gelderse Vallei en de Veluwe. Goed bereikbaar met de auto (nog wel; laten we dat zo houden!) en ook met het openbaar vervoer. Een gemeente met negen prachtige dorpen die allemaal hun eigen identiteit hebben. En dat maakt Barneveld zo mooi. Waar zou je anders willen wonen en werken? Kies voor Barneveld. Kies vol overtuiging voor deze gemeente. Omdat we het hier met elkaar goed hebben. En goed willen houden. Omdat we hebben geleerd om te zien naar elkaar.

Ik vraag het u opnieuw: valt er op 21 maart iets te kiezen? Jazeker. Welke partij u moet gaan kiezen, zult u van mij niet horen. Dat mag u natuurlijk helemaal zelf bepalen. Maar ik vraag u wél om te gaan stemmen. Maak gebruik van uw stemrecht. En kies, door uw stem uit te brengen, voor onze gemeente Barneveld. Hartelijk dank!

Asje van Dijk, burgemeester van Barneveld