• Arjan Westerneng.

    Fred Dorfel

CDA: 'Geef inwoners de ruimte'

BARNEVELD De lokale overheid moet burgers meer de ruimte geven voor hun eigen ontwikkeling, vindt lijsttrekker Arjan Westerneng van het CDA. ,,We zijn met regeltjes wat doorgeschoten.''

Door Wouter van Dijk

,,Ruimte om me heen, dat vind ik belangrijk. Ruimte om dingen te doen. Dat principe willen we binnen het CDA ook benadrukken. Inwoners in onze gemeente moeten de ruimte hebben voor hun eigen ontwikkeling, daar moet de overheid niet te veel regeltjes aan vastpinnen. Ok, de basisvoorzieningen op het gebied van zorg, veiligheid en gerechtigheid moeten goed zijn en er moet extra aandacht zijn voor de zwakkeren in de samenleving, maar wij pleiten ervoor dat we veel zaken die daar bovenop komen best aan de inwoners zelf over kunnen laten. We zijn met regeltjes soms wat doorgeschoten, vooral als je bijvoorbeeld kijkt naar regels op het gebied van welstand. Moeten we ons serieus druk maken over hoeveel ramen er in een nieuwbouwwoning mogen komen, bijvoorbeeld?

VERTROUWEN Dat meer loslaten van de overheid en vertrouwen geven aan de inwoners, past wel bij de manier waarop wij als CDA politiek willen bedrijven: met oog voor de samenleving. De ontwikkeling van verenigingen vinden we ontzettend belangrijk, dat is één van onze speerpunten. Vitale en succesvolle verenigingen hebben niet alleen de mogelijkheid om veel te organiseren op met name het gebied van sport en cultuur, ze vormen ook bij uitstek ontmoetingspunten in de lokale samenleving en een plek voor inzet van veel vrijwilligers. Het CDA is geen liberale partij, maar een christendemocratische partij. Die C in onze naam is van grote waarde, want het geeft aan dat onze beweegredenen te herleiden zijn tot het geloof en het evangelie. Tegelijkertijd zijn we een brede partij, net zoals het christelijke spectrum in Barneveld, met in totaal 23 kerken, ook breed is. En ik kan me voorstellen dat er ook niet-kerkelijke Barnevelders zijn die zich bij ons thuisvoelen.

GEEN KOOPZONDAG Het christelijke komt voor ons ook tot uiting in ons idee over een koopzondag. Dat zien we niet zitten, vooral omdat we vinden dat de middenstander ook rust verdient op deze dag in de week. Aan de andere kant zijn we er wel voor dat we iedereen de ruimte geven voor ontmoeting, samen dingen doen en te recreëren op zondag zoals hij of zij dat wil. Zou ik ook een vierde speerpunt aan kunnen geven, dan is dat vooral duurzaamheid. Windmolens zijn belangrijk om onze doelstellingen te halen, maar ook het proces voorafgaand. We zien dat dit thema nu breed de aandacht krijgt en dat is goed. Dat we een samenlevingspartij willen zijn, komt ook tot uiting in ons speerpunt om open te staan voor en ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan dorpsplannen.''