• Lukas Scheijgrond.

    ChristenUnie

CU: 'Meer betaalbare woningen'

BARNEVELD Voorthuizenaar Lukas Scheijgrond 'trekt' de lijst van de ChristenUnie (CU), vier jaar geleden nog goed voor zes zetels.

Door Jannes Bijlsma

,,Politiek interesseerde me als kind al, dus ging ik mij oriënteren op een partij. Dat werd de ChristenUnie, omdat ik mij bijzonder goed voel bij christelijke politiek. Ik weet nog dat ik op de middelbare school zat, ten tijde van de paarse kabinetten, en dat er destijds heel denigrerend over christen-zijn werd gesproken. Dat zou vies of raar zijn. Dat is het zeker niet. Als er één partij is die belang hecht aan het omzien naar elkaar, dan is het de ChristenUnie wel. Ik wil mij in de gemeenteraad inzetten voor een veilige gemeente. Mensen moeten zich geborgen weten. Binnen hun gezin, maar ook in de samenleving. Iedereen moet veilig over straat kunnen fietsen, kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen.

SAMENHANG Dat omzien naar elkaar, zie je terug in onze eerste belangrijke speerpunt: de sociale samenhang in onze gemeenschappen. Die bereik je door het jongeren en ouderen makkelijk te maken om betaalbare woonruimte in het eigen dorp te vinden. De woningprijzen staan onder druk. We willen voorkomen dat jongeren en ouderen noodgedwongen hun dorp verlaten terwijl ze dat niet willen. De gemeente moet, in samenwerking met de Woningstichting, voor voldoende betaalbare woningen zorgen.

MESTVERGISTERS Tevens willen wij dat ook Barneveld zijn steentje gaat bijdragen als het gaat om duurzaamheid. Aan de ene kant moeten we nadenken over hoe we energiegebruik terug kunnen dringen. Maar daarnaast zullen we ook duurzame energie moeten opwekken binnen onze gemeente. Er zijn verschillende mogelijkheden: zonneparken, mestvergisters, aardwarmte. En ja, ook windmolens. Die zullen er moeten komen, of we dat nu willen of niet. Maar we willen het wel zo doen dat bewoners kunnen delen in de lusten en de lasten. Bewoners zouden bijvoorbeeld mede-eigenaar van een windmolen kunnen worden, om zo te profiteren van lagere energielasten.

SCHRIJNEND Ons derde speerpunt: kinderen en jongeren. Deze groepen mogen niet de dupe worden van armoede. Het is toch schrijnend als je verhalen hoort van kinderen die maar niet naar verjaardagen gaan, omdat ze geen cadeautje mee kunnen nemen. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd om schuldproblematiek, bijvoorbeeld bij gezinnen, aan te pakken. Daar willen we de komende jaren nog steviger op inzetten."