• Foto-manipulatie van drie windmolens op een andere locatie langs de snelweg.

    Heliflight

LB pleit voor raadgevend dorpsreferendum

BARNEVELD De nieuwe politieke partij Lokaal Belang van lijsttrekker Mijntje Pluimers pleit voor het inzetten van een nieuw instrument om naar eigen zeggen de lokale democratie op een hoger plan te tillen: het dorpsreferendum. Dat meldt Pluimers in een toelichting op het verkiezingsprogramma van LB, dat vrijdagmiddag werd gepresenteerd.

Door Wouter van Dijk

,,Eigenlijk is het heel simpel'', duidt Pluimers het voorstel van LB. ,,Als we politiek iets geleerd hebben van het windmolendebacle in Voorthuizen, dan is het wel dat het dorp werd overvallen door een plan waar niemand op zat te wachten. We weten inmiddels hoe Voorthuizen hier vervolgens op reageerde. Plannen met als effect vanuit de samenleving 'ho ho, dit gaat wel érg ver', moeten we op een andere manier gaan benaderen.''

In zo'n situatie zou het volgens haar zeer wenselijk zijn geweest als vooraf duidelijk was hoe het dorp denkt over deze ontwikkeling. ,,En daarin zou een dorpsreferendum een goed middel kunnen zijn. Simpelweg door alle betrokkenen hun mening te laten geven over een bepaald initiatief of plan, vóórdat er verdere procedurele stappen worden gezet, krijg je een helder beeld van het draagvlak. Natuurlijk zou je zo'n middel niet te pas en te onpas moeten inzetten, maar wél bij plannen die ingrijpende consequenties hebben voor de directe leefomgeving van het betreffende dorp.'' Een dorpsreferendum moet in zo'n situatie door een dorp zelf worden aangevraagd, de uitslag ervan moet vervolgens gedeeld worden met de gemeenteraad, is het idee. ,,Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om besluitvorming die alleen een specifiek dorp aangaat, ook daadwerkelijk neer te leggen in het desbetreffende dorp.''

Volgens Pluimers kan het wettelijk ook, wanneer de gemeente hiervoor een verordening vaststelt. ,,De gemeentewet schrijft voor dat in een gemeente altijd het recht bestaat om een referendum uit te schrijven. Stellen we dit in een verordening vast en leggen we duidelijk uit hoe het aanvragen van een dorpsreferendum werkt, dan is het daarna aan de samenleving om dit instrument al dan niet in te zetten.''

Het dorpsreferendum is één van de concrete punten die Lokaal Belang in haar verkiezingsprogramma benoemt, naast onder meer een nachtboa voor zeven nachten in de week, een meldpunt drugshandel, ruimere openingstijden van het gemeentehuis en de huisartsenpost, huiswerkplekken waar kinderen 's avonds terecht kunnen, openbare toiletten in de winkelcentra, woonhofjes voor ouderen, een atletiekbaan en een live-chatoptie op de gemeentelijke website.