• Henk van den Brink, lijsttrekker van Lijst 8.

    Wouter van Dijk

Lijst 8 'staat voor oprechte politiek'

BARNEVELD Lijst 8, zo heet de partij van Henk van den Brink, de Kootwijkerbroeker die sinds 2015 als eenmansfractie in de raad zit. ,,Burgers moeten op een betere manier gehoord worden.''

Door Wouter van Dijk

,,Een rechtvaardigheidsgevoel, ik denk dat ik dat het belangrijkst vind. Ik sta voor eerlijke en oprechte politiek. Burgers moeten altijd op een eerlijke manier behandeld worden en vooral ook goed gehoord worden door de gemeente. Die communicatie vind ik dan ook van groot belang. Wethouders moeten goed aanspreekbaar zijn tijdens bijvoorbeeld vragenuurtjes met burgers. Er moet aandacht zijn voor alle problemen waar burgers tegenaan lopen, op een persoonlijke en positieve manier. Nu komt het naar mijn idee nog te vaak voor dat burgers worden teleurgesteld of het gevoel hebben dat er niet naar ze is geluisterd. Dat moet anders. Burgers moeten op een betere manier gehoord worden, vóórdat ergens een besluit over genomen wordt. Niet achteraf. Er moet meer inleving richting de burger zijn.

POSITIEVE POLITIEK Als eenmansfractie heb ik de afgelopen drie jaar gemerkt dat ik op verschillende momenten het verschil kon maken met één stem, puur door te reageren op de kwaliteit van uiteenlopende voorstellen. Ik heb sinds 2015 naar mijn idee meer bereikt dan in de dertien jaar daarvoor, toen ik nog namens de SGP in de Barneveldse gemeenteraad zat. Het motto van mijn partij is 'Stem Gewoon Voor', ik wil vóór positieve politiek zijn, mensen kunnen mij een eerlijke stem geven. Mijn christelijke identiteit zal bij veel mensen bekend zijn en is voor mij leidend in mijn handelen. Zo ben ik bijvoorbeeld tegen de openstelling van winkels op zondag en heb ik, als enige in de raad, tegen de steun van 1,5 miljoen euro voor het Schaffelaartheater gestemd. Ik wil politiek bedrijven vanuit een duidelijke christelijke visie. Extra aandacht moet er wat mij betreft zijn voor de zorg. Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen in de samenleving, zonder dat ze tegen allerlei bureaucratie aanlopen. Er moet ook voldoende werk voor ze zijn. Mantelzorgers moeten ondersteund worden, het leerlingenvervoer moet beter geregeld worden. En we moeten oog hebben voor toenemende vereenzaming onder senioren.

WINDMOLENS Barneveld moet ook meegaan met de tijd en maatregelen treffen op het gebied van duurzaamheid. Windmolens, acht stuks, zijn daarvoor nodig. Die moeten gewoon snel gerealiseerd worden, we hebben er al lang genoeg over gesproken. Níet in de natuurgebieden. Het signaal zou toch wel erg gek zijn als je aan de ene kant boeren beperkingen oplegt ter bescherming van de natuur, en aan de andere kant wél zoiets zou toelaten in diezelfde natuur. In cijfers is mijn ambitie om mee te werken aan verhoging van resultaten van Barneveld op de website www.waarstaatjegemeente.nl.''