• Arjen Korevaar.

    Pro'98

Pro'98: 'Snel duurzamer worden'

BARNEVELD Na jaren oppositie van zijn partij is het volgens Pro'98-lijsttrekker Arjen Korevaar tijd voor 'balans' in het gemeentebestuur van Barneveld. ,,Daarvoor is Pro'98 de essentiële schakel."

Door Jannes Bijlsma

,,Politiek, daar heb ik wat mee. Ik studeerde politicologie en organiseerde jongerendebatten. In de raad kun je als inwoner echt invloed uitoefenen op hoe de gemeente vormkrijgt en functioneert. Gelukkig wordt in Barneveld serieus werk gemaakt van voorstellen van de oppositie, waar wij de afgelopen jaren deel van uitmaakten. Wij hebben vorig jaar bijvoorbeeld het fijnstofprobleem op de politieke agenda gezet. Van het oplossen daarvan wordt nu serieus werk gemaakt en de Regio FoodValley heeft er zelfs het regeerakkoord mee gehaald.

ZEUMEREN Wij hameren op een snelle aanpak van de opwekking van duurzame energie. Met alleen erover praten komen we niet verder. Ik begrijp de bezwaren tegen windmolens, maar iedereen ziet dat er nu iets moet gebeuren. Die windmolens moeten er echt gaan komen. Daar moeten we nu locaties voor vinden. Met het Zeumeren-dossier maakte het college geen goede beurt, maar dat wij windenergie de komende vijftien tot twintig jaar nodig zullen hebben, daar zijn wij van overtuigd.

GROENE RONDJE Barneveld kan daarnaast nóg meer gaan bruisen, met meer ruimte om te ondernemen, met veel cultuur en nog meer aandacht voor natuur. De komende tijd wordt - op ons initiatief - het ‘groene rondje’ gerealiseerd; een groene wandelroute rondom Barneveld. Dat moet het natuurgevoel versterken. Op cultureel gebied valt er ook nog wel een slag te maken: wij willen de waarderingssubsidie terug die enkele jaren geleden is afgeschaft. Voor de gemeente gaat het om een relatief klein bedrag, maar voor de verenigingen geeft het net even wat lucht.

VANGNET Als inwoners het zelf niet redden, moet de overheid een vangnet bieden. Er is nog iets te veel afstand tussen gemeente en burger. In het huidige WMO-beleid geldt het principe ‘zelf-samen-gemeente’. Mensen moeten eerst zelf oplossingen zoeken en pas later naar de overheid kijken. Ik wil mensen best op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreken, maar in de praktijk neemt iedereen die al. Zo’n principe werpt een drempel op, terwijl die juist zo laag mogelijk moet zijn. Met alleen het bieden van voorzieningen ben je er niet. We hebben bijvoorbeeld een minimaregeling voor kinderen. Maar dan moeten de ouders zo’n regeling wel kennen. Dat kan nog beter."