• Koos van der Tang.

    Wouter van Dijk

SGP: 'Warm hart voor de kern'

BARNEVELD De Staatkundig Gereformeerde Partij werd de afgelopen drie verkiezingen de grootste. Lijsttrekker Koos van der Tang hoopt zijn partij naar een nieuwe verkiezingsoverwinning te loodsen.

Door Jannes Bijlsma

Ons verkiezingsprogramma heet ‘Voor de Kern’. Dat slaat aan de ene kant op het feit dat we alle ‘kernen’ of dorpen in de gemeente allemaal een warm hart toedragen. Maar ‘de kern’ heeft ook te maken met de uitgangspunten uit de Bijbel, voor ons de kern van waaruit we politiek bedrijven.

TIEN GEBODEN Voor een leefbare samenleving zijn de tien geboden de juiste leidraad. Ik kwam vijf jaar geleden de politiek in omdat ik het belang daarvan wil benadrukken in de maatschappij, en de normen die daarin worden aangedragen. Als voorbeeld wil ik het gezin noemen. Dat is volgens de Bijbel de hoeksteen van onze samenleving. Het gezin moet bescherming bieden en verdient bescherming, ook vanuit de overheid. Daarom pleiten wij onder andere voor de scheidingsambtenaar. We willen hiermee het belang van het huwelijk, het gezin en de zorg voor de kinderen benadrukken. Wat ik mooi vind aan gemeentepolitiek, is de samenhang die verschillende onderwerpen in je directe leefomgeving met elkaar hebben en de invloed die de politiek daarop heeft. Zorg voor het gezin heeft ook te maken met goed onderwijs. Dat moet dan ook weer goed worden gehuisvest. Het hangt ook samen met voldoende woningen voor jongeren die graag in hun kern willen blijven wonen (overigens zetten we ons net zo hard in voor meer seniorenwoningen). En dan wil je ook weer genoeg bedrijventerrein hebben, zodat er voor hen genoeg werk is binnen de eigen gemeente. Dat is goed voor het milieu, want het woon-werkverkeer wordt daarmee beperkt. En dat heeft dan weer een link met onze energieambities. We willen ons sterk inzetten voor efficiënter energieverbruik en opwekking, in alle sectoren. Er zijn heel veel daken bij agrarische en andere bedrijven die kunnen worden voorzien van zonnepanelen.

NUCHTERE AANPAK Duurzame energie heeft grote aandacht binnen de SGP. Met alleen roepen dat je energieneutraal wilt worden, kom je er niet. Evenmin werkt het als je je al bij voorbaat verzet tegen bijvoorbeeld windmolens. Wij pleiten voor een nuchtere aanpak, met een gedegen planning. Daarom is het goed dat er nu een locatieonderzoek naar windmolens wordt uitgevoerd. Daarnaast verdienen mestvergisters meer aandacht. Daarmee kan veel energie worden opgewekt en we verkleinen het mestoverschot. Ook wij willen dat Barneveld energieneutraal wordt, maar de plannen die je daarvoor ontwikkelt moeten wel haalbaar zijn.”