• Gerard van den Hengel, lijsttrekker van de VVD.

    Wouter van Dijk
  • VVD

VVD: 'Bouwen, bouwen, bouwen'

BARNEVELD Na twaalf jaar wethouderschap stelt Gerard van den Hengel (54) zich nu verkiesbaar als lijsttrekker voor de VVD in Barneveld. ,,Ik wil me graag blijven inzetten voor deze gemeente.''

Door Wouter van Dijk

,,Als boerenzoon heb ik geleerd om de handen uit de mouwen te steken. In de tijd dat ik als tiener politieke interesses kreeg, heerste vooral een linkspolitiek klimaat dat me niet beviel. Nederlanders werden te veel gepamperd, te weinig geprikkeld om zelf initiatieven te nemen. De werkloosheid nam toe. Ik vond dat het anders moest en wilde me er ook wát graag mee bemoeien. Zo kwam ik gauw uit bij de VVD, een liberale partij die eigenwaarde én zelfverantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Een dialoogpartij ook, met korte lijntjes richting Arnhem, Den Haag en Brussel.

Na twaalf jaar wethouderschap heb ik me nu weer kandidaat gesteld als lijsttrekker. Het bevalt me prima, vooral dankzij het team eromheen, met een grote diversiteit aan Barnevelders.

STARTERSWONINGEN Bouwen, bouwen en nog eens bouwen is nu wat de VVD betreft prioriteit nummer één voor deze gemeente. Er is een groeiende schaarste op de woningmarkt, in zo'n beetje alle woningcategorieën. Wat mij betreft schroeven we het aantal nieuwbouwwoningen voor de komende jaren op naar minstens 650 per jaar. Er moeten vooral veel starterswoningen bij komen, maar ook de middengroep verdient aandacht: huishoudens die te veel verdienen voor sociale huur, maar anderzijds moeite hebben een hypotheek te krijgen. En er is een andere categorie die te weinig wordt bediend, namelijk mensen die een huis zoeken in het hogere segment. Ik bedoel vrijstaande huizen, eventueel te bouwen op eigen kavels, en grotere appartementen. Die zijn er te weinig. Door ook in dit segment wat te bouwen ontstaat doorstroming in de woningmarkt.

ONDERWIJS De economie is voor ons altijd een speerpunt, vooral in combinatie met onderwijs. Goed MBO-onderwijs dat aansluit bij de arbeidsmarkt, openbaar voortgezet onderwijs én bovenbouw voor het Van Lodenstein College, allemaal van groot belang voor Barneveld. Ontwikkelingen op het gebied van economie zitten 'm ook in goede infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan knooppunt A1/A30 en de oostelijke rondweg om Barneveld. En wat te denken van lokale bedrijventerreinen in Voorthuizen en Stroe? Mooi dat ik dat als economiewethouder bij de provincie heb weten binnen te hengelen. Als derde speerpunt noem ik sport. Wij willen op termijn een modern sportcentrum, met daarbij een denksportcentrum en een atletiekbaan, waar je als het even kan ook op kunt schaatsen en een oplossing voor de zwembaden, waardoor het binnen- en het buitenbad bij elkaar komen.''