Vertraging woningbouw Park Reehorst

EDE Woningbouw in Park Reehorst in Ede kan mogelijk nog meer vertraging oplopen. In het Edese gemeentehuis is men er achter gekomen dat nog een aantal erfdienstbaarheden, zakelijke rechten, moet worden beëindigd. Omdat alle onderhandelingen niet vlekkeloos verlopen, wordt de gemeenteraad binnenkort voorgesteld tot onteigening over te gaan.

Jan de Boer

Al heel wat jaren zijn er plannen op het voormalige Sportpark Oranje woningen te bouwen. Nadat de inmiddels opgeheven voetbalvereniging Ede daar vertrok, werd het sportpark nog heel wat jaartjes gebruikt door voetbalclub FC Jeugd. Op 21 november 2013 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Ede, Park Reehorst' vastgesteld. Op de vrijkomende gronden zullen ongeveer 160 woningen komen. Het gaat om een gemiddeld programma met diverse woningtypen, zoals geschakelde en (half)vrijstaande woningen op ruime kavels.

Het voorstel tot onteigening wordt gedaan, omdat een op de gronden gelegen erfdienstbaarheid de herontwikkeling in de weg staat. Een van 1928 daterende erfdienstbaarheid zegt dat het ter plaatse verboden is te bouwen, tenzij de bebouwing ten dienste staat van het sportterrein.

In de loop van de jaren zijn de percelen verkocht, doorverkocht en ontwikkeld. Om onduidelijke redenen is er volgens Ede bij de verkoop/doorverkoop geen afstand gedaan van de erfdienstbaarheid, waardoor deze nog steeds van kracht is.

Vanaf medio 2014 probeert Ede via de minnelijke weg alle gerechtigden afstand te laten doen van de erfdienstbaarheid. De onderhandelingen met zeventien gerechtigden is nog steeds niet rond.

Ede zegt er groot belang aan te hechten dat een tijdige realisering van het bestemmingsplan wordt zeker gesteld. Om er zeker van te zijn dat Ede tijdig over de nodige grond kan beschikken, gaan burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorstellen de Kroon te vragen tot onteigening over te gaan.