Waterschap: Sloten grotendeels schoon

SCHERPENZEEL - De sloten in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe zijn grotendeels schoon. Ongeveer 84 procent van de ruim 11.000 onderhoudsplichtigen hebben hun werk goed gedaan. Ruim 16 procent van hen moet alsnog aan de slag. Deze 1769 perceeleigenaren ontvangen een aanschrijving. Dat blijkt uit de jaarlijkse schouw van zo'n 3500 kilometer sloot die van 3 tot 6 november plaatsvond. Het waterschap controleert de sloten die niet goed zijn onderhouden eind deze maand opnieuw. In en langs bijna alle sloten groeien planten zoals riet en gras. Planten en takken kunnen de aan- en afvoer van water belemmeren. Een sloot die te ondiep is, kan zijn functie niet goed vervullen. Voor goed waterbeheer is het daarom van groot belang dat alle watergangen - hoe klein ook - goed onderhouden zijn. Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van hoofdwatergangen zoals weteringen en kanalen. Eigenaren van percelen langs sloten zijn vaak zelf onderhoudsplichtig, waarbij het waterschap een controlerende taak heeft.Het waterschap vertrouwt er op dat het maaiwerk dat nog moet gebeuren uiterlijk 25 november wordt uitgevoerd. Daarna vindt een tweede controle plaats. Wie dan zijn sloten nog niet op orde heeft, krijgt een boete opgelegd. Op www.vallei-veluwe.nl/najaarsschouw is achtergrondinformatie te vinden. Het waterschap kan onderhoudsplichtige eigenaren adviseren als daar behoefte aan is.