• ..

Whiplash en het recht op schadevergoeding

BARNEVELD Whiplashklachten kunnen onder meer ontstaan door een verkeersongeval, waarbij de inzittende van een auto door de abrupte versnelling of vertraging van de auto met het hoofd een plotselinge beweging naar voren, achteren of zijwaarts heeft gemaakt ten opzichte van de romp. Door deze abrupte snelle beweging kunnen niet alleen weefsels in de nek en de hals beschadigd raken maar kan er ook een hersenschudding ontstaan. Vaak ontstaat een whiplash door een achteropaanrijding bij een verkeersongeval. In dat geval heeft het slachtoffer jegens de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto die achterop is gereden een rechtstreeks vorderingsrecht tot vergoeding van de hierdoor ontstane letselschade. De verzekeraar moet dan zowel de materiële (door het ongeval gederfde inkomsten en gemaakte kosten) als de immateriële schade (smartengeld) vergoeden.

LANGSLEPENDE DISCUSSIE Tussen de aansprakelijke verzekeraar en de belangenbehartiger van het slachtoffer ontstaat niet zelden een langslepende discussie over de toerekenbaarheid en de aard en ernst van het whiplashletsel. Dit komt onder meer doordat er bij een whiplash meestal geen zichtbaar letsel is dat met behulp van bijvoorbeeld een röntgenfoto of scan zichtbaar kan worden gemaakt. Het gaat dus meestal om zogenaamd weke delen letsel (spieren, banden, pezen, zenuwen), dat bij de huidige stand van de medische wetenschap niet zichtbaar kan worden gemaakt. Anders gezegd: er ontbreekt een duidelijk aanwijsbaar organische substraat. Ook ontstaat er bij een botsing met een lage snelheid vaak discussie over de vraag of de gestelde klachten überhaupt wel door het ongeval kunnen zijn ontstaan.

WHIPLASH Een whiplash wordt ook aangeduid als een 'Post Whiplash Syndroom' (PWS). Dit is een verzamelnaam voor de symptomen die kunnen optreden na een hyperextensie-hyperflexiebeweging van de halswervelkolom. Deze symptomen kunnen onder meer bestaan uit pijn- en bewegingsklachten in de nek, rug en schouders, cognitieve klachten (concentratie-, geheugen- en inprentingstoornissen, problemen met multitasken), hoofdpijn, vermoeidheid, slaapstoornissen, overgevoeligheid voor licht en geluid, oogklachten, duizeligheid, misselijkheid, gevoeligheid voor weersveranderingen, depressieve gevoelens, etc.

BEWIJZEN Veel slachtoffers denken dat zij medisch objectief moeten kunnen bewijzen dat zij een whiplash hebben en als zij dit niet kunnen bewijzen geen recht hebben op een schadevergoeding. Dat is een misvatting.

Op grond van inmiddels vaste rechtspraak is het weliswaar aan het slachtoffer om te stellen en zo nodig te bewijzen dat hij aan gezondheidsklachten lijdt, maar wanneer kan worden vastgesteld dat het klachtenpatroon plausibel is, wat doorgaans het geval zal zijn bij een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, kan van het bestaan van klachten - ook als het niet of moeilijk objectiveerbare klachten betreft - worden uitgegaan. Ook bestaat er volgens vaste rechtspraak geen minimaal vereiste botsingsnelheid wil er sprake kunnen zijn van whiplashklachten.

ZORGVULDIG ADVISEREN Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval en heeft u hierdoor whiplashklachten opgelopen, laat u dan zorgvuldig adviseren door een letselschade advocaat die uitsluitend de belangen behartigt van slachtoffers en niet (ook) van aansprakelijkheidsverzekeraars. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Aangeboden door mr. Frans Janse, als advocaat verbonden aan Janse Advocaten.