• Lex van Lieshout

Woudenberg werkt tekort weg

WOUDENBERG De begroting van de gemeente Woudenberg heeft de komende jaren ruimte voor investeringen in het dorpscentrum en wegenonderhoud.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt. ,,De jaarrekening 2014 laat een positief financieel resultaat zien. Mede dankzij bezuinigingen in de afgelopen jaren kunnen we in de Kadernota voor de periode 2016-2019 een sluitende begroting presenteren met ruimte om te investeren." De gemeente Woudenberg sluit het jaar 2014 af met een overschot van 306.000 euro. In de najaarsnota 2014 was nog een tekort voorzien van 48.000 euro. ,,Het overschot is met name het gevolg van incidentele voordelen op onder meer de Wmo (minder woningaanpassingen) en een eenmalig hogere algemene uitkering van het rijk."

KADERNOTA Het college stelt in de Kadernota aan de gemeenteraad voor om te investeren in het wegenonderhoud en het dorpscentrum. De gemeenteraad heeft in 2014 het onderhoudsniveau voor de wegen vastgesteld en er is volgens het wegbeheerplan (2015-2019) sprake van achterstallig onderhoud dat toeneemt wanneer niet extra wordt geïnvesteerd. Het Centrumplan is een belangrijke ambitie van dit college waarbij de gemeente investeert in de openbare ruimte. Het dorpscentrum wordt groener en aantrekkelijker met een goede fietsverbinding en bereikbare parkeervoorzieningen. Deze nieuwe inrichting van de openbare ruimte sluit aan bij de doelstelling om het centrum compacter te maken en de vitaliteit te behouden en te versterken. Het college wil 1,25 miljoen euro vrijmaken voor investeringen in de openbare ruimte van het dorpscentrum.

,,Het positieve resultaat over 2014 geeft aan dat gemeente Woudenberg grip heeft op de financiën", zegt wethouder financiën Gijs de Kruif. ,,Die grip houden wij ook in 2015 strak aan. Met de investeringen in centrum en wegen en met een buffer voor de zorg voor onze inwoners vertalen we belangrijke punten uit het coalitieprogramma in geld, om ook deze doelen in de huidige collegeperiode te gaan realiseren."

De Jaarrekening en de Kadernota worden op 23 juni tijdens een openbare commissievergadering behandeld.