• Bissumbhar

´Als partners uit elkaar en als ouders verder´

BARNEVELD Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. U wilt duidelijkheid over de toekomst en het liefst zo snel mogelijk. Goede afspraken over de kinderen en met respect voor elkaar het hoofdstuk afsluiten. Uit onderzoek blijkt dat afspraken die u met elkaar maakt beter worden nageleefd dan een opgelegde uitspraak door de Rechtbank. De afgelopen jaren heeft mediation een vogelvlucht genomen, maar wat is mediation?

Wederzijdse belangen  Mediation is een specifieke vorm van bemiddelen. De partijen lossen hun eigen conflict op onder begeleiding van een derde, de mediator. De oplossing wordt gezocht in wederzijdse belangen. Om het wederzijds belang boven tafel te krijgen, moet de communicatie zodanig hersteld worden dat partijen in staat zijn met elkaar te onderhandelen. Als mediator begeleid ik u bij het vinden van een passende oplossing. Iedere echtscheiding is anders en u weet zelf het beste waar uw kinderen bij gebaat zijn en welke belangen een rol spelen. Ik help u deze belangen boven tafel te krijgen waarbij ook ruimte is voor de emoties die een echtscheiding met zich meebrengt.

Geen gelijk, maar een acceptabele uitkomst Het gaat niet meer over wie gelijk heeft of van de Rechtbank gelijk zal krijgen, maar om het vinden van een acceptabele uitkomst die uw beider belang dient en uiteraard het belang van uw kinderen. Daarnaast is het mogelijk afspraken te maken over belangrijke zaken die een Rechtbank niet zal vastleggen. U kunt daarbij denken aan de keuze van uw kerk voor uw kinderen (het voortzetten van de kerkgang) of het voortzetten van sportactiviteiten van de kinderen (voetbal/paardrijden) na het huwelijk. Een advocaat-mediator kan u begeleiden om de afspraken juridisch correct in een overeenkomst (convenant) en een ouderschapsplan vast te leggen. U wilt niet over een aantal jaren na de echtscheiding alsnog bij de Rechtbank belanden. Vanwege mijn achtergrond als advocaat kan ik hiervoor waken. Ook kan ik u gerichter vragen stellen en alternatieve scenario's voorhouden.

Wat gebeurt er als de mediation niet slaagt? Wat zijn dan de wachttijden bij de Rechtbank en hoeveel kost een juridische procedure? Hoe berekent de Rechtbank de alimentatie en hoe verrekent de Rechtbank bij huwelijkse voorwaarden (achteraf) de kasstromen?

Beste alternatief Op deze vragen kan ik u een antwoord geven, zodat u meer inzicht krijgt in het beste alternatief zonder overeenkomst met de daarbij horende procesrisico's. Dit inzicht zorgt ervoor dat partijen zich gedurende de mediation op een natuurlijke wijze zullen inzetten. Het beste alternatief is vaak tezamen tot een oplossing komen ter voorkoming van de geschetste scenario's. Het begeleiden van dat proces is de taak van de mediator. De mediator bijt zich niet vast in standpunten en principes, maar faciliteert een goede oplossing voor u beiden. Als ouders tezamen tot een oplossing komen, is meer waard dan een jarenlange strijd waarbij u de touwtjes uit handen geeft aan een Rechtbank. Mediation geeft u de ruimte invloed uit te oefenen op de uitkomst van de afspraken. Met deze insteek wordt een moeilijke periode bekort en met respect voor elkaar als ouders afgesloten.
 

Als mediator is Reena Bissumbhar gekwalificeerd u te begeleiden bij het vinden van een oplossing die transparant en kostenbesparend is. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.advocatenkantoor-bissumbhar.nl.