• Wouter van Dijk

'Barneveldse bedrijven mogelijk in de knel'

BARNEVELD Lokale bedrijven worden op korte termijn mogelijk beperkt in hun groeimogelijkheden binnen Barneveld. De gemeente houdt er rekening mee dat grote bedrijven uit Amersfoort en Utrecht naar Barneveld gaan kijken als mogelijke vestigingslocatie. In de huidige programmering voor bedrijventerreinen houdt de gemeente geen rekening met de komst van bedrijven uit die regio’s.

Jannes Bijlsma

Dit schrijft het college van b. en w., in een toelichting op een startdocument dat moet leiden tot de zogenoemde Strategische Agenda voor de Regio Amersfoort. Barneveld werkt binnen dit gemeentelijk verband samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. Deze willen in de Agenda afspraken vastleggen over waar het met de regionale economie, volkshuisvesting en verkeer en vervoer naartoe moet.

Op het terrein van de economie, houdt het Barneveldse college er op dit moment rekening mee dat ze de komende jaren als overloopgemeente zal dienen voor bedrijven uit de regio’s Amersfoort en Utrecht die interesse hebben in bestaande of nieuwe bedrijfsgebouwen in Barneveld. In deze regio's is het aanbod aan bedrijfslocaties voor grotere bedrijven en zwaardere milieucategorieën beperkt. In deze tijden van economische voorspoed acht het Barneveldse college het goed denkbaar dat dit soort bedrijven voor hun groeiwensen naar Barneveld kijkt.

GROEIBEHOEFTE De gemeente heeft in haar huidige bedrijvenprogrammering echter geen rekening gehouden met overloop uit Amersfoort en Utrecht, voor. Bedrijventerrein Harselaar-Zuid 1B, waarvoor op dit moment een plan wordt ontwikkeld, moet vooral de lokale groei faciliteren. De uitgifte van kavels voor dit terrein moet na de zomer van 2020 starten.

Het college van b. en w. waarschuwt dat interesse vanuit Amersfoort en Utrecht in Barneveld op korte termijn kan leiden tot ‘mogelijke huisvestingsknelpunten’ in het accommoderen van de groeibehoefte van Barneveldse bedrijven. ,,Het is daarom zaak deze ontwikkeling goed te monitoren”, aldus het college. Mochten Barneveldse bedrijven inderdaad worden beperkt in hun groeikansen, ,,dan is het zaak de programmering bij te stellen.”

Voorzitter Gijs Eikelenboom van de Barneveldse Industriële Kring (BIK) vindt dat interesse van Amersfoortse bedrijven in Barneveldse locaties niet mag leiden tot groeibeperkingen voor Barneveldse bedrijven. ,,Bedrijven van buiten Barneveld zijn van harte welkom. Zij zijn goed voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling. Maar hun komst mag niet ten koste gaan van de lokale bedrijven. Het kan niet zo zijn dat Barneveldse bedrijven moeten uitwijken naar Ede of Zwolle om te kunnen groeien, omdat er bedrijven van buiten Barneveld deze kant op komen."

MEER INDUSTRIEGROND De gemeente moet zich beraden op de vraag of ze de komst van deze bedrijven wel aankan, aldus Eikelenboom. ,,Barneveld is ambitieus, dat zie je ook aan de snelheid waarmee Harselaar-Zuid 1A is ontwikkeld. Daar zijn vooral Barneveldse bedrijven gevestigd. Als er al met al niet voldoende ruimte beschikbaar is voor beide doelgroepen, dan zou er misschien nog meer industriegrond moeten worden ontwikkeld. Het is in ieder geval goed dat het college dit mogelijke probleem op tijd signaleert, dan kan de politiek er ook direct naar handelen. Laat de gemeente dan vooral ook kijken naar het bestaande aanbod van bedrijfslocaties."

Op de wenselijkheid van de mogelijk grotere interesse van bedrijven uit de Regio Amersfoort in Barneveld, wil gemeentewoordvoerder Bertil Rebel niet ingaan. Volgens hem schetsen b. en w. slechts 'trends en ontwikkelingen' die van belang zijn voor de Regio Amersfoort om tot de Strategische Visie te komen. ,,Het is nog maar de vraag of die trends ook werkelijkheid worden", zo geeft hij aan.

NOG GEEN BELEID Rebel bevestigt dat bedrijven die veel ruimte nodig hebben naar de regio buiten Utrecht kijken. ,,Maar daarvoor is nog geen beleid beschikbaar. Mocht het zijn dat deze trend werkelijkheid wordt, dan zullen hier regionaal afspraken over moeten worden gemaakt."

De gemeenteraad spreekt nog over de Barneveldse inzet voor de op te stellen Strategische Agenda. In november komen de raden van de negen gemeenten bij elkaar om erover door te spreken. In januari moet de Agenda zijn vastgesteld.