• Evert Hein Schuiteman en zijn collega's Samgar Oudshoorn en Rémon Krikke (v.l.n.r.) richten zich op de begeleiding van aan- en verkoop van bedrijven.

    Eigen foto Schuiteman

'Bedrijfsovername, begin er op tijd mee'

Advertorial

BARNEVELD Ondernemers die hun bedrijf willen verkopen moeten daar op tijd mee beginnen, want het is een veeleisend traject dat zorgvuldig moet gebeuren. Wacht er daarom niet te lang mee, adviseert Evert Hein Schuiteman, verbonden aan Schuiteman Accountants en Adviseurs.

Met de aantrekkende economie zag Schuiteman de vraag naar begeleiding bij en advisering over de aan- en verkoop van bedrijven toenemen. „Daarom hebben we vorig jaar Schuiteman Corporate Finance in het leven geroepen. Deze nieuwe tak binnen het bedrijf richt zich op de begeleiding van aan- en verkoop van bedrijven."

TOENEMENDE VRAAG „Ook in het verleden hielden we ons al bezig met deze onderwerpen, maar we zagen een groeiende belangstelling voor onze dienstverlening op dit vlak", vervolgt Schuiteman. „Niet zo verwonderlijk, want er is veel geld in de markt. Door de huidige lage rentestand is het interessant om te investeren in bedrijven, want dat levert in de regel een hoger rendement op dan een spaarrekening. Ook bestaat er nu in veel branches belangstelling voor bedrijfsovernames."

Schuiteman en zijn collega's Samgar Oudshoorn en Rémon Krikke onderscheiden twee vormen. „Bedrijven die willen uitbreiden, op zoek zijn naar synergie of hun concurrentiepositie willen verbeteren kiezen vaak voor een strategische overname. Daarnaast kennen we de financiële overnames. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vermogende families of pensioenfondsen die hun geld in een bedrijf willen steken in de verwachting daar rendement uit te halen." In beide gevallen begint het proces met de waardebepaling van het bedrijf waarbij niet alleen een inschatting wordt gemaakt van de verwachte winst, maar ook de mogelijke risico's worden beoordeeld.

Schuiteman wijst er op dat de waarde van een onderneming iets anders is dan de prijs die uiteindelijk wordt betaald. „Die wordt vooral bepaald door vraag en aanbod en is het resultaat van onderhandelingen." Maak je bedrijf onafhankelijk van de eigenaar, adviseert Schuiteman ondernemers voor wie een bedrijfsovername in het verschiet ligt. Vooral bij familiebedrijven is transparantie van belang, benadrukt hij. Vanwege de onderlinge relaties binnen een familie is het belangrijk dat het proces zorgvuldig wordt uitgevoerd. Trammelant in de onderneming betekent immers trammelant in de familie.

www.schuitemancorporatefinance.com