• Bram van den Heuvel

'Keer het tij op koopavond'

BARNEVELD Gratis parkeren tijdens de vrijdagse koopavonden in het centrum van Barneveld kan wel degelijk een stimulans zijn om het publiek weer de winkels in te krijgen, al staat het plan niet op zichzelf. Er moet nog meer gebeuren om het winkelcentrum op deze avond nieuw leven in te blazen. ,,Maar we zijn op de goede weg, geef het een kans.''

Wouter van Dijk

Daarmee reageert voorzitter Jan Joosten van de Barneveldse Middenstands Vereniging (BMV) op het plan van de gemeente Barneveld om bij wijze van proef vanaf vrijdag 24 maart te starten met gratis parkeren op de vrijdagavonden. Eind vorige week maakte deze krant daar melding van. Op sociale media reageerden veel mensen positief, maar kritische noten waren er ook. ,,Mensen komen niet om gratis te parkeren, maar voor goede winkels, service en gezelligheid'', aldus een criticaster. Joosten: ,,En toch denken we dat dit plan wel degelijk een verbetering teweegbrengt. Het is misschien niet hét ei van Columbus, maar een eerste stap naar een beter centrum op vrijdagavond. Ik kan me zo voorstellen dat winkeliers dit gaan combineren met interessante kortingsacties en zelf hebben we als BMV nog meer plannen in het vat, waar we op een later moment mee naar buiten komen.''

Dát er wat moet gebeuren aan het animo voor de winkelavond, is voor de voorzitter meer dan helder. ,,Het afgelopen jaar hebben we de belangstelling voor deze avond fors terug zien lopen. Vooral in de wintermaanden is de loop eruit op vrijdagavond. Sommige middenstanders hebben besloten eerder te sluiten, andere winkeliers hebben eerder al besloten niet meer mee te doen op koopavond. Nú is wat ons betreft het moment om het tij te keren, daar kan gratis parkeren naar mijn idee bij helpen. Wat mij betreft grijpen we alles aan.'' Hoe de dalende belangstelling te verklaren valt? ,,Tegenwoordig zijn alle supermarkten de hele week door al tot 's avonds laat open, dat heeft mogelijk een effect. Daarnaast speelt de opkomst van internetshoppen ongetwijfeld ook een rol.''

De gemeente Barneveld wil het gratis parkeerplan de komende tijd uitproberen om op een later moment met de eerste resultaten terug te komen bij de Barneveldse gemeenteraad. Joosten: ,,Uiteraard gaan wij deze proef ook nauwlettend in de gaten houden. Niet alleen door auto's te tellen, maar ook door reacties te vragen van het winkelend publiek.''

Meer in het algemeen ziet de BMV dat gemeente en ondernemers zich de komende tjid hardmaken het centrum aantrekkelijker te maken. ,,Niet alleen met behulp van de 'gouden' welkomstletters, de recent opgehangen vlaggen en een nieuwe kippenren, maar ook bijvoorbeeld met het renovatieplan van het Dijkje en straks de nieuwe toegang van het centrum vanaf de Burgemeester Kuntzelaan.''