• Henny Jansen

Overdracht Permar naar gemeenten voltooid

BARNEVELD De overdracht van de activiteiten van Permar naar de gemeenten voltooid is eind deze maand voltooid. Daarmee komt een eind aan de lange geschiedenis van het bedrijf dat 67 jaar geleden begon met negen gehandicapte mensen die sokken breiden voor de landmacht.

Bijna dertig jaar geleden wordt de naam Permar ingevoerd. Permar telt dan ruim negenhonderd medewerkers die werkzaam zijn in diverse bedrijfstakken. De invoering van de Participatiewet in 2015 waarin de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong samen zijn gevoegd, blijkt het begin van het einde voor Permar. Vanaf dat moment geldt er één regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen.

KOSTEN Eén van de gevolgen van de nieuwe wet is dat de instroom van nieuwe medewerkers die bij Permar beschut werken niet meer mogelijk is. Veel kennis en ervaring vloeit daardoor geleidelijk weg en de kosten voor bedrijfsvoering worden daardoor op termijn te hoog. Dit is de reden voor de gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen om de Gemeenschappelijke Regeling Permar uiterlijk per 1 januari 2018 te ontbinden en deze wet lokaal uit te voeren.

VERKOCHT Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de overdracht van alle activiteiten van Permar naar de gemeenten voor te bereiden. Alle activiteiten zijn inmiddels overgedragen aan de gemeenten en andere partijen. Het onroerend goed aan het Horaplantsoen in Ede is verkocht aan Noot Beheer BV. Op 21 december is er een afscheidsbijeenkomst voor het personeel. Met ingang van 1 januari 2018 houdt Permar zich alleen nog bezig met de financiële afwikkeling van het bedrijf.