• Bianca Wateler: ,,Houd zelf de regie in handen voor een gezonde financiële toekomst.''

    Cees van Dijk

Pensioen Blik biedt financieel inzicht

KOOTWIJKERBROEK Is het pensioen nog ver weg of komt de dag om een punt achter het werkzame leven te zetten snel dichterbij? Voor iedereen is financieel inzicht van belang als voorbereiding op de toekomst, vindt financieel planner Bianca Wateler van Pensioen Blik.

„Mensen veronderstellen vaak dat ze meer pensioen ontvangen dan werkelijk het geval is. Of dat ze juist langer moeten doorwerken, terwijl het financieel haalbaar is om eerder te stoppen.” Sta hier tijdig bij stil, zorg voor duidelijk inzicht, neem de nodige maatregelen en voorkom onaangename verassingen, adviseert zij.

Ook in emotioneel opzicht is dat belang, vindt Bianca. „Als je weet hoe je toekomstige financiële situatie er uitziet, geeft dat rust.” Tegelijk wijst zij erop dat je na het opstellen van een financieel plan niet achterover kunt leunen. „Periodiek is het nodig de plannen kritisch onder de loep te nemen en in te spelen op veranderingen.”

DOORWERKEN OF EERDER STOPPEN Ook werkgevers raadt zij aan zichzelf en hun medewerkers te helpen door persoonlijk financieel inzicht te faciliteren. „Dat brengt het personeel in beweging. Nu denken medewerkers misschien dat ze moeten doorwerken tot de AOW-leeftijd, maar dat is lang niet altijd nodig. Als werknemers begrijpen wat de financiële gevolgen zijn van eerder stoppen of minder werken geeft dat rust en zorgt het voor betere motivatie en productiviteit.” Een zelfde advies heeft zij voor zelfstandige ondernemers. „Zorg dat je weet hoe je ervoor staat en wat je eventueel nog moet regelen.”

VERANDERINGEN Bianca wijst op de talrijke veranderingen op financieel gebied die de laatste tijd zijn doorgevoerd, zoals de AOW-leeftijd die komende jaren verder stijgt, afhankelijk van de levensverwachting. Ook is de pensioenopbouw verlaagd, zijn onderhandelingen over een nieuw stelsel vastgelopen en worden pensioenen al jaren niet meer geïndexeerd.

„Wacht niet af, maar houd zelf de regie in handen voor een gezonde financiële toekomst”, raadt zij aan. „Met deskundig, onafhankelijk advies en een duidelijke uitleg van de persoonlijke situatie draag ik daar graag aan bij.”

Meer informatie www.pensioenblik.nl