• Erik van't Land

Rabobank Barneveld terug op Torenplein

BARNEVELD Rabobank Gelderse Vallei verhuist deze week vanuit Lunteren terug naar Barneveld. De opknapbeurt van de bankhal en een groot gedeelte van de eerste etage is voltooid, zo vertelt Jessica Jansen, die de afgelopen maanden de bouw op de voet volgde en begeleidde. Volgende week maandag 18 december heropent Rabobank Gelderse Vallei officieel aan het Torenplein 2.

Edward Doelman

 

Volgens Jansen is het resultaat een open en transparante ruimte, waar de 'staccato bankbalie' minder prominent in het zicht staat. ,,De vernieuwing sluit aan op de huidige belevingswereld van klanten. Mensen worden ontvangen door een gastvrouw en vandaar doorverwezen. Informele vragen gaan we beantwoorden in ons werkcafé en voor andere bankzaken kunnen we mensen naar de balie sturen. Vertrouwelijke gesprekken worden uiteraard in spreekkamers gevoerd", schetst Jansen de vernieuwde werkwijze.

METAMORFOSE Zij legt uit dat van een flinke metamorfose sprake is geweest. ,,De verhuizing is nog in volle gang, maar het beoogde eindresultaat laat zich het beste omschrijven als een combinatie van industrieel, huiselijk en zakelijk. Qua kleurstelling is gekozen voor de kleuren jeansblauw, cognac en zwart."

 

SLUITING LUNTEREN Vanaf volgende week maandag zullen zo'n tachtig medewerkers van Rabobank Gelderse Vallei vanuit het Barneveldse bankgebouw gaan opereren. De backoffice van het kantoor in Lunteren wordt vanaf dan niet meer gebruikt, maar de bankhal blijft voorlopig wel operationeel.

Dagelijkse bankzaken en afspraken kunnen dus in Lunteren plaats blijven vinden. ,,Steeds meer bankzaken worden online geregeld. Die ontwikkeling heeft uiteindelijk tot de beslissing geleid om alle medewerkers naar Barneveld over te hevelen", zegt Jansen.

Het kantoor in Lunteren wordt van de hand gedaan. Rabobank Gelderse Vallei heeft het verkocht aan KOVE BV, dat het complex gaat herontwikkelen. Op de verdiepingen worden appartementen gecreëerd, terwijl de begane grond een winkel of kantoorfunctie zal krijgen.