• Zonnepanelen op het dak

Van fruitteler tot veehouder: zonnepanelen voor agrariërs

BARNEVELD Steeds meer ondernemers kiezen voor zonnepanelen, zowel in de zakelijke als in de agrarische sector. Een logische keuze: de prijzen zijn de afgelopen jaren gedaald en het rendement is toegenomen. Hoe rendabel ook, deze slimme investering mag in geen geval het productieproces verstoren of de veiligheid in gevaar brengen. Een specialist in zonnepaneleninstallaties bij agrariërs, zoals Zonnepanelen op het dak BV, weet met welke eisen hij te maken heeft.

FRUITTELERS Naast onder meer veehouders en akkerbouwers, maken ook fruittelers deel uit van de ruim 600 agrarische klanten van Zonnepanelen op het dak BV. De loodsen voor opslag en koeling van het fruit hebben vaak een groot dakoppervlak, dat zeer geschikt is voor zonnepanelen. Wanneer de installatie door vakmensen met specialistische kennis wordt uitgevoerd, worden storingen in de ventilatiesystemen te allen tijde voorkomen. Zo hoeft het productieproces van de fruitteler nooit te worden stilgelegd.

VEEHOUDERS Ook voor melkvee-, pluimvee-, varkens- en schapen- of geitenhouders gelden specifieke eisen omtrent de installatie van zonnepanelen. Niet alleen vanwege het productieproces, maar ook wegens het dierenwelzijn moeten de panelen altijd op de juiste manier worden aangelegd. Zo mag er bij melkveehouders geen magnetisch veld ontstaan onder het dak van de stal, omdat koeien hiervoor extreem gevoelig zijn. Daarbij geldt voor alle veehouders dat de apparatuur en ventilatiesystemen nooit mogen uitvallen: een reden om installateurs in te schakelen die precies weten wat ze doen.

Professionele installateurs zijn tevens op de hoogte van de strenge hygiëne-eisen die gelden voor bedrijven binnen de voedselproductie. Zij houden daar nauwkeurig rekening mee, bijvoorbeeld om te voorkomen dat dieren ziek worden.

BRAND Naast storingen en ziekten kunnen ook (stal)branden voorkomen worden, bijvoorbeeld door te kiezen voor een installatie met vlamboogdetectie. Als losse kabels of draden contact maken, bijvoorbeeld door knagend ongedierte, kunnen vonken ontstaan. Dankzij vlamboogdetectie worden de zonnepanelen in dit geval direct uitgeschakeld. Wanneer bijvoorbeeld bij onderhoud aan de panelen de omvormer wordt uitgeschakeld of de netstroom wordt verbroken, worden de kabels automatisch naar een lagere spanning geschakeld. Dit maakt het systeem nog veiliger.

MONITOREN Specialisten zorgen er niet alleen voor dat de installatie vlekkeloos en veilig verloopt, maar leveren ook na afloop kwaliteit. Zo bewaken de professionals van Zonnepanelen op het dak BV alle installaties op afstand, dankzij de SolarEdge Monitoring-app. Ook de klant zelf heeft met deze app inzicht in de afzonderlijke panelen en hoeveel stroom ze opwekken. Mocht er een storing plaatsvinden, dan kan het juiste paneel zo snel mogelijk gerepareerd, onderhouden of gereinigd worden. Zo haalt elke ondernemer het maximale rendement uit zijn investering.

Aangeboden door Jan Aernoud van Eeken van Zonnepanelen op het dak BV Barneveld